Người dân Cuba tham gia buổi tham vấn về dự thảo Hiến pháp mới tại La Habana. 

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, từ ngày 9/1, Nhà nước Cuba đã bắt đầu công bố rộng rãi phụ san đặc biệt đăng tải toàn bộ dự thảo cuối cùng của Hiến pháp mới vừa được Quốc hội nước này thông qua, với 3,1 triệu bản in cùng các bản điện tử được đăng tải trên các kênh báo mạng chính thức.

Phó Chủ tịch Tập đoàn doanh nghiệp Bưu điện Cuba Eldis Vargas Camejo cho biết bắt đầu từ thủ đô La Habana, số phụ san trên sẽ được phân phối tới tất cả các đơn vị hành chính trong cả nước trong vòng một tuần, phục vụ nhân dân tham khảo trước khi tiến hành cuộc trưng cầu dân ý thông qua vào ngày 24/2 tới.

Ông Vargas Camejo khẳng định số lượng bản in trên đã đạt tỷ lệ 27 bản/100 người, đảm bảo nhu cầu tham khảo của người dân Cuba – quốc gia nơi hệ thống báo in vẫn giữ vai trò quan trọng trong hệ thống thông tin, và mỗi bản in 16 trang chỉ có giá 1 peso (chưa tới 1.000 đồng).

Trước đó, Quốc hội Cuba cũng đã thành lập Hội đồng bầu cử và các ủy ban trưng cầu tại các khu vực bầu cử để chuẩn bị tiến hành cho cuộc trưng cầu dân ý 24/2, sự kiện được chờ đợi là khép lại quá trình lập ra Hiến pháp mới kéo dài gần một năm qua thay cho Hiến pháp 1976 hiện hành.

Tại phiên họp toàn thể của Quốc hội Cuba (kỳ 2, khóa IX) trong các ngày 21-22/12/2018, các đại biểu đã thảo luận và thông qua những sửa đổi cuối cùng của dự thảo Hiến pháp mới và kế hoạch phát triển kinh tế trong năm tới.

Dự thảo được thông qua với tỷ lệ đồng thuận tuyệt đối bao gồm gần 760 thay đổi so với bản tiền dự thảo ban đầu, từ những vấn đề cơ bản như nhắc lại mục tiêu tiến lên xã hội cộng sản (có trong Hiến pháp 1976 hiện hành nhưng trong bản tiền dự thảo chỉ ghi xã hội xã hội chủ nghĩa vì cho rằng có sự trùng hợp về cơ bản), làm rõ vai trò lãnh đạo chính trị của Đảng Cộng sản, đưa thêm khoa học vào một trong những yếu tố nền tảng của kinh tế, cấu trúc Nhà nước – bao gồm cả những giới hạn và cách thức bầu chọn các chức danh lãnh đạo; cho tới những vấn đề cụ thể được xã hội quan tâm như quan niệm về gia đình và hôn nhân, vấn đề lao động và thu nhập, bảo vệ thiên nhiên, môi trường.

Trong số 224 điều của dự thảo sơ khởi, sau khi tổng hợp ý kiến từ đợt tham vấn nhân dân, có 134 điều đã được điều chỉnh (60%), 3 điều bị xóa bỏ và chỉ có 87 điều không phải chỉnh sửa, cùng với 8 điều được tích hợp thêm, như vậy dự thảo hiện tại bao gồm 229 điều.

Sau khi được Quốc hội thông qua, bản cuối cùng sẽ được tiến hành trưng cầu dân ý vào ngày 24/2 tới để có thể chính thức trở thành Hiến pháp mới của Cuba./.