Thứ ba,  30/05/2023

Hội nghị thường niên năm 2020 mạng lưới đô thị thông minh ASEAN

Sáng 17/7 đã diễn ra phiên khai mạc Hội nghị thường niên năm 2020 mạng lưới đô thị thông minh ASEAN theo hình thức trực tuyến với sự chủ trì của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch luân phiên của Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN năm 2020. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã có bài phát biểu tại phiên khai mạc.

Hội nghị có sự tham gia của hơn 40 điểm cầu là các đại diện quốc gia và các đô thị thành viên, Ban thư ký ASEAN và các đối tác ngoài Mạng lưới.

Mạng lưới Đô thị thông minh ASEAN (ASCN) được thành lập từ năm 2018 tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 32 tại Singapore nhằm xây dựng một diễn đàn hợp tác của các đô thị cùng chia sẻ những mục tiêu chung về phát triển đô thị thông minh và hướng đến phát triển bền vững.

Các đại biểu tham dự phiên khai mạc Hội nghị thường niên năm 2020 mạng lưới đô thị thông minh ASEAN . 

 

Đến nay, Mạng lưới ASCN đã dần hoàn thiện về cơ chế tổ chức. Khung đô thị thông minh ASEAN đã xác định các mục tiêu phát triển đô thị thông minh ASEAN, bao gồm: Tạo ra nền kinh tế cạnh tranh, môi trường bền vững và chất lượng cuộc sống cao.

Ngoài ra, Mạng lưới đã thông qua Điều khoản tham chiếu quy định về quy trình triển khai các hoạt động chính, gồm: thúc đẩy các đối thoại giữa các thành viên; cung cấp các đầu vào chiến lược về sáng kiến đô thị thông minh; đề xuất giải pháp thực hiện; chia sẻ các thực tiễn tốt về thúc đẩy đô thị thông minh; cung cấp mối quan hệ hợp tác với các đối tác để xúc tiến xây dựng đô thị thông minh; thúc đẩy tiêu chuẩn thành phố thông minh phù hợp đặc điểm địa phương.

Tại Hội nghị này, các thành viên ASCN tập trung thảo luận để thông qua 3 tài liệu quan trọng của Mạng lưới, là khung quy định ASCN hợp tác với các đối tác bên ngoài; văn bản xem xét mở rộng thành viên của Mạng lưới đô thị thông minh ASEAN; khung giám sát và đánh giá Mạng lưới ASCN. Các tài liệu là một bước phát triển quan trọng mới, tiếp tục củng cố hoạt động của Mạng lưới cũng như tạo nền tảng vững chắc cho việc hợp tác với các đối tác.

Hội nghị cũng cập nhật tình hình và chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với Đại dịch COVID-19 tại các đô thị thành viên; trao đổi với các đối tác ngoài Mạng lưới về khả năng đóng góp các sáng kiến trong cơ hội hợp tác chung để thúc đẩy hiện thực hóa đô thị thông minh.

 Phiên khai mạc Hội nghị thường niên năm 2020 mạng lưới đô thị thông minh ASEAN. 

 

Phát biểu tại Phiên khai mạc, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết hiện nay, đại dịch COVID-19 đã và đang gây ra những tác động tiêu cực, bất lợi và hệ lụy chưa từng có đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của nhiều quốc gia, trong đó có các nước ASEAN.

Đây vừa là thách thức toàn cầu lớn nhất khi bước sang thế kỷ 21, vừa là một dịp để chúng ta nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá và đưa ra quan điểm, cách thức tiếp cận và hành động tốt nhất để phát triển bền vững và chủ động ứng phó có hiệu quả nhất với các mối đe dọa, thách thức sống còn đối với các quốc gia và toàn thế giới.

“Hội nghị Thường niên lần thứ 3 ASCN 2020 diễn ra trực tuyến ngày hôm nay là một minh chứng rõ nét cho “một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng” trước những thách thức và cơ hội mới”, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà nhấn mạnh

Theo Bộ trưởng Phạm Hồng Hà, Việt Nam từ khi tham gia ASCN đã có nhiều hành động cụ thể: Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Đề án “Phát triển đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030”. Theo đó, đề án đã xác định 3 nhóm nội hàm ưu tiên gồm: Quy hoạch đô thị thông minh, Quản lý đô thị thông minh và Tiện ích đô thị thông minh.

Trên nền tảng cơ sở dữ liệu liên thông, hiện nay nhiều đô thị ở Việt Nam, trong đó có thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng, TPHCM có những thành công bước đầu trong việc cung cấp các tiện ích thông minh trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, giao thông, xây dựng, môi trường… từng bước tối ưu hóa quản lý phát triển đô thị, nâng cao chất lượng sống cư dân đô thị và tạo ra cơ hội phát triển con người, không bỏ lại ai phía sau.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà nhấn mạnh, “Năm 2020, Việt Nam đã xác định chủ đề xuyên suốt cho các hoạt động của ASCN, đó là “Đô thị Thông minh – hướng tới Cộng đồng, Bản sắc và Phát triển Bền vững vì một ASEAN Gắn kết và Chủ động Thích ứng”.

Các hoạt động này được tổ chức hướng tới các mục tiêu: thúc đẩy sự đa dạng trong sự thống nhất; thúc đẩy sự tham gia tích cực và hợp tác đoàn kết của các thành viên; thúc đẩy các chương trình nghị sự với các đối tác ngoài khối; thúc đẩy sự tham gia của khối tư nhân; và duy trì và phát triển các đối thoại ASCN.

Đồng thời khẳng định, Việt Nam, trên cương vị Chủ tịch ASCN 2020 sẽ nỗ lực hết mình cho sự phát triển chung của Mạng lưới và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Theo Chinhphu