Thứ tư,  08/12/2021

Thúc đẩy đàm phán hòa bình ở Áp-ga-ni-xtan


Tù nhân Ta-li-ban được phóng thích khỏi nhà tù Ba-gram đã đến thủ đô Ca-bun, Áp-ga-ni-xtan. 

Theo Roi-tơ, ngày 25-7, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, Oa-sinh-tơn đã cử một đặc phái viên tới Áp-ga-ni-xtan để thúc đẩy các cuộc đàm phán giữa Ca-bun và phiến quân Ta-li-ban nhằm tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình cho quốc gia này. 

Thông báo nêu rõ, đặc phái viên D.Kha-li-dát đã lên đường hôm 24-7 để tới Ca-bun, I-xla-ma-bát, Ô-xlô và Xô-phi-a, với nhiệm vụ chính là nhằm đưa phái đoàn của Chính phủ Áp-ga-ni-xtan và đại diện Ta-li-ban ngồi vào bàn đàm phán. Đặc phái viên D.Kha-li-dát có kế hoạch thúc đẩy một thỏa thuận về trao đổi tù nhân và giảm bạo lực, hai vấn đề vốn là trở ngại cản trở tiến trình tiến tới đàm phán hòa bình. Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ, dù vấn đề trao đổi tù nhân giữa Chính phủ Áp-ga-ni-xtan và Ta-li-ban đã có tiến triển nhưng vẫn cần tăng cường nỗ lực để giải quyết dứt điểm.

Theo Nhandan