Thứ hai,  18/10/2021

Mi-an-ma tiến hành tổng tuyển cử


Cử tri Mi-an-ma đi bỏ phiếu tại thành phố Y-ăng-gun. Ảnh Tân Hoa xã

Ngày 8-11, cử tri Mi-an-ma đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử, nhằm bầu hơn 1.000 nghị sĩ tại Thượng viện, Hạ viện và thành viên các cơ quan lập pháp cấp bang, vùng. Trong cuộc tổng tuyển cử lần này, có hơn 37 triệu cử tri đủ quyền tham gia bỏ phiếu; gần 6.000 ứng cử viên thuộc hơn 90 đảng và các ứng cử viên độc lập đăng ký tranh cử. 

* Cuộc tổng tuyển cử lần này được đánh giá chủ yếu là cuộc đua giữa đảng Liên minh quốc gia vì dân chủ (NLD) cầm quyền và đảng Liên đoàn đoàn kết và phát triển (USDP) đối lập. Trong đó, NLD được dự đoán chiếm ưu thế.

Theo Nhandan