Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Lào gồm vàng thô đạt 27 triệu USD, chuối đạt 15 triệu USD, vàng miếng đạt 75 triệu USD, sắn đạt khoảng 3 triệu USD, đồ may mặc đạt 16 triệu USD, cà phê (chưa chế biến) đạt 10 triệu USD, đường đạt 5 triệu USD, cao su đạt 15 triệu USD… Thị trường xuất khẩu chủ yếu của Lào đứng đầu là Trung Quốc đạt khoảng 158 triệu USD, tiếp theo là Việt Nam đạt 90 triệu USD, Thái Lan đạt 72 triệu USD, Nhật Bản đạt 8 triệu USD và Mỹ đạt 6 triệu USD.

Lào nhập siêu do ảnh hưởng của Covid-19
Kim ngạch xuất – nhập khẩu hàng hóa của Lào tháng 6 năm 2021 đạt 932 triệu USD. Ảnh: kpl.gov.la. 

Các mặt hàng nhập khẩu chính của Lào đứng đầu là phương tiện đường bộ 51 triệu USD, dầu diesel 40 triệu USD, thiết bị máy móc đạt 33 triệu USD, sắt và sản phẩm từ sắt đạt 17 triệu USD… Thị trường Lào nhập khẩu chủ yếu là Thái Lan với khoảng 225 triệu USD, Trung Quốc với 126 triệu USD, Việt Nam với 34 triệu USD, Nhật Bản với 14 triệu USD và Hoa Kỳ với 24 triệu USD.

Do tình hình dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp ở trong nước và tại một số nước giáp biên với Lào và cũng là các đối tác thương mại chính của Lào, khiến giá trị thương mại nói chung của Lào giảm, đặc biệt xuất khẩu của Lào sang các nước đối tác bị ảnh hưởng nhiều, đây là một phần nguyên nhân khiến Lào tiếp tục nhập siêu.