Nội dung các bài viết tập trung nêu bật vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, đó là chiến thắng có ý nghĩa to lớn đối với lịch sử của dân tộc Việt Nam cũng như phong trào đấu tranh giải phóng của các dân tộc trên toàn thế giới khỏi ách đô hộ của Chủ nghĩa Thực dân, Đế quốc. Theo các bài viết, Việt Nam từ một quốc gia phong kiến nhỏ bé, thường xuyên chịu ách đô hộ của các triều đại phong kiến Trung Quốc và sau này là thực dân Pháp, phát xít Nhật, qua các cuộc đấu tranh đã trui rèn và tạo nên truyền thống cách mạng của mình.

Báo chí Algeria  đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với Cách mạng Tháng Tám
Những ngày Tháng Tám sôi sục ở Thủ đô Hà Nội. Cách mạng Tháng Tám mở ra một thời đại mới ở Việt Nam, thời đại nhân dân Việt Nam làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của chính mình. Ảnh: Tư liệu/TTXVN

Dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, nhân dân Việt Nam đi theo đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng cộng sản và với sự lãnh đạo tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã tạo nên một chiến thắng vĩ đại và khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Mặc dù Việt Nam tiếp tục phải bước vào cuộc kháng chiến chống sự xâm lược trở lại của thực dân Pháp, nhưng bất chấp sự thiếu thốn về mọi mặt, với tinh thần đấu tranh dũng cảm, bất khuất, nhân dân Việt Nam một lần nữa tạo nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu, dưới sự chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà chiến lược quân sự thiên tài không chỉ của Việt Nam mà còn nổi danh trên toàn thế giới.

Việc các tờ báo, trang mạng lớn và uy tín tại Algeria đăng tải các bài viết này cho thấy tầm ảnh hưởng và ý nghĩa to lớn của Cách mạng Tháng Tám đối với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. Các bài viết này được đăng tải vào thời điểm Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đang tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, cũng như 110 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25-8-1911/25-8-2021) cho thấy tình cảm truyền thống, quý báu của nhân dân Algeria đối với Việt Nam cũng như vị thế của đất nước đang ngày càng gia tăng trên trường quốc tế.