Thứ bảy,  16/10/2021

Về đàm phán hòa bình giữaI-xra-en và Pa-le-xtin

Phóng viên Tân Hoa xã tại Giê-ru-xa-lem ngày 2-8 cho biết, Chính phủ I-xra-en đã gửi cho Tân Hoa xã thông báo nêu rõ, trong phiên họp chính phủ hằng tuần, Thủ tướng I-xra-en B.Nê-ta-ni-a-hu nói rằng, đàm phán trực tiếp với Pa-le-xtin có thể bắt đầu vào trung tuần tháng 8, ngày giờ cụ thể có thể được đưa ra trong một vài ngày tới.Thủ tướng I-xra-en kêu gọi Tổng thống Pa-le-xtin M.Áp-bát đưa ra quyết định về nối lại các cuộc hòa đàm với Ten A-víp. Tuy nhiên, ông Nê-ta-ni-a-hu nhấn mạnh, sẽ không có sự thay đổi nào về điều kiện đình chỉ hoạt động xây dựng khu định cư. Cho đến nay, các nhà lãnh đạo Pa-le-xtin vẫn từ chối nối lại đàm phán trực tiếp với I-xra-en do vấn đề xây dựng khu định cư Do Thái. Trưởng đoàn đàm phán của Pa-le-xtin S. Ê-ra-cát nói rằng, phía Pa-le-xtin đã trao cho ông Gioóc-giơ Mít-chen, Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông làm trung gian hiện nay, một bản kế hoạch hòa bình với những đề nghị toàn diện và tích cực. Tuy nhiên, Thủ tướng I-xra-en nói ông chưa nhận được các đề nghị...

Phóng viên Tân Hoa xã tại Giê-ru-xa-lem ngày 2-8 cho biết, Chính phủ I-xra-en đã gửi cho Tân Hoa xã thông báo nêu rõ, trong phiên họp chính phủ hằng tuần, Thủ tướng I-xra-en B.Nê-ta-ni-a-hu nói rằng, đàm phán trực tiếp với Pa-le-xtin có thể bắt đầu vào trung tuần tháng 8, ngày giờ cụ thể có thể được đưa ra trong một vài ngày tới.

Thủ tướng I-xra-en kêu gọi Tổng thống Pa-le-xtin M.Áp-bát đưa ra quyết định về nối lại các cuộc hòa đàm với Ten A-víp. Tuy nhiên, ông Nê-ta-ni-a-hu nhấn mạnh, sẽ không có sự thay đổi nào về điều kiện đình chỉ hoạt động xây dựng khu định cư.

Cho đến nay, các nhà lãnh đạo Pa-le-xtin vẫn từ chối nối lại đàm phán trực tiếp với I-xra-en do vấn đề xây dựng khu định cư Do Thái. Trưởng đoàn đàm phán của Pa-le-xtin S. Ê-ra-cát nói rằng, phía Pa-le-xtin đã trao cho ông Gioóc-giơ Mít-chen, Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông làm trung gian hiện nay, một bản kế hoạch hòa bình với những đề nghị toàn diện và tích cực. Tuy nhiên, Thủ tướng I-xra-en nói ông chưa nhận được các đề nghị đó từ phía Pa-le-xtin.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước A-rập họp tại Thủ đô Cai-rô của Ai Cập ngày 29-7 đã nhất trí ủng hộ đàm phán trực tiếp giữa Pa-le-xtin và I-xra-en, song thời điểm tiến hành đàm phán do Tổng thống Pa-le-xtin M.Áp-bát quyết định. LHQ, Mỹ và EU cũng đang thúc ép Pa-le-xtin tiến hành đàm phán trực tiếp với I-xra-en, trong khi các cuộc đàm phán gián tiếp chưa mang lại tiến bộ nào.
Theo Nhandan