Thứ năm,  23/03/2023

Bịt miệng giếng để khắc phục tràn dầu trên Vịnh Mê-hi-cô

Theo AP, ngày 3-8, các quan chức Tập đoàn năng lượng Anh BP cho biết, việc tiến hành thử nghiệm bơm hỗn hợp bùn nặng và xi-măng để bịt miệng giếng dầu ở Vịnh Mê-hi-cô có thể là biện pháp chấm dứt vĩnh viễn sự cố tràn dầu. Theo Phó Chủ tịch BP K. Oen, các kỹ thuật viên của BP đã tiến hành bơm thử hỗn hợp bùn nặng để bịt miệng giếng, sau đó sẽ đánh giá kết quả để có những điều chỉnh cần thiết và chiến dịch bịt vĩnh viễn giếng dầu này có thể sẽ hoàn thành trong vài ngày tới. Tuy nhiên, BP thông báo đã phát hiện một lỗ rò khí nhỏ ở nắp giếng làm chậm kế hoạch bơm thử và bịt miệng giếng dầu. BP dự kiến vẫn tiến hành việc bịt kín giếng dầu theo lịch trình. Nếu việc bơm hỗn hợp chất lỏng và vật liệu rắn thành công, các kỹ thuật viên của BP sẽ triển khai bước cuối cùng là đổ bê-tông để bịt miệng giếng vĩnh...

Theo AP, ngày 3-8, các quan chức Tập đoàn năng lượng Anh BP cho biết, việc tiến hành thử nghiệm bơm hỗn hợp bùn nặng và xi-măng để bịt miệng giếng dầu ở Vịnh Mê-hi-cô có thể là biện pháp chấm dứt vĩnh viễn sự cố tràn dầu.


Theo Phó Chủ tịch BP K. Oen, các kỹ thuật viên của BP đã tiến hành bơm thử hỗn hợp bùn nặng để bịt miệng giếng, sau đó sẽ đánh giá kết quả để có những điều chỉnh cần thiết và chiến dịch bịt vĩnh viễn giếng dầu này có thể sẽ hoàn thành trong vài ngày tới. Tuy nhiên, BP thông báo đã phát hiện một lỗ rò khí nhỏ ở nắp giếng làm chậm kế hoạch bơm thử và bịt miệng giếng dầu. BP dự kiến vẫn tiến hành việc bịt kín giếng dầu theo lịch trình. Nếu việc bơm hỗn hợp chất lỏng và vật liệu rắn thành công, các kỹ thuật viên của BP sẽ triển khai bước cuối cùng là đổ bê-tông để bịt miệng giếng vĩnh viễn.


Theo Nhandan