Thứ tư,  27/10/2021

Mỹ sẽ rút hết quân khỏi I-rắc vào cuối năm 2011

Theo các nguồn tin nước ngoài, ngày 2-8, phát biểu ý kiến tại Hội nghị cựu chiến binh Mỹ tại TP Át-lan-ta, bang Gioóc-gi-a, Tổng thống Mỹ B. Ô-ba-ma khẳng định, chính quyền Oa-sinh-tơn giữ lời hứa sẽ kết thúc nhiệm vụ chiến đấu của quân Mỹ tại I-rắc vào ngày 31-8, tiếp tục rút quân và sẽ chỉ để lại ở I-rắc khoảng 50 nghìn binh sĩ, mặc dù ông thừa nhận, các vụ bạo lực tiếp diễn mạnh trong thời gian gần đây và bọn khủng bố đang tìm cách phá hoại những tiến bộ ở I-rắc. Mỹ sẽ rút hết quân khỏi I-rắc vào cuối năm 2011 và chuyển giao toàn bộ trách nhiệm an ninh cho người I-rắc.Các quan chức trong Chính phủ Mỹ cho biết, sau ngày 31-8, quân Mỹ tại I-rắc bắt đầu "Chiến dịch Bình minh mới", với nhiệm vụ chủ yếu là huấn luyện binh sĩ I-rắc, hỗ trợ các chiến dịch chống khủng bố của nước sở tại và các hoạt động dân...

Theo các nguồn tin nước ngoài, ngày 2-8, phát biểu ý kiến tại Hội nghị cựu chiến binh Mỹ tại TP Át-lan-ta, bang Gioóc-gi-a, Tổng thống Mỹ B. Ô-ba-ma khẳng định, chính quyền Oa-sinh-tơn giữ lời hứa sẽ kết thúc nhiệm vụ chiến đấu của quân Mỹ tại I-rắc vào ngày 31-8, tiếp tục rút quân và sẽ chỉ để lại ở I-rắc khoảng 50 nghìn binh sĩ, mặc dù ông thừa nhận, các vụ bạo lực tiếp diễn mạnh trong thời gian gần đây và bọn khủng bố đang tìm cách phá hoại những tiến bộ ở I-rắc. Mỹ sẽ rút hết quân khỏi I-rắc vào cuối năm 2011 và chuyển giao toàn bộ trách nhiệm an ninh cho người I-rắc.


Các quan chức trong Chính phủ Mỹ cho biết, sau ngày 31-8, quân Mỹ tại I-rắc bắt đầu “Chiến dịch Bình minh mới”, với nhiệm vụ chủ yếu là huấn luyện binh sĩ I-rắc, hỗ trợ các chiến dịch chống khủng bố của nước sở tại và các hoạt động dân sự.


Theo Nhandan