Thứ bảy,  23/10/2021

Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN 2010 tập trung giải quyết các vấn đề môi trường và những cam kết quốc tế mới

Từ ngày 2 đến 7-8, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì và phối hợp với Ban Thư ký ASEAN tổ chức Hội nghị quan chức cấp cao về môi trường ASEAN năm 2010.Tham dự có quan chức cấp cao đến từ các nước ASEAN và sáu nước đối thoại gồm: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc. Về phía Việt Nam có Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên; lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội. Trong khuôn khổ Hội nghị sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như: Hội nghị ASOEN lần thứ 21 và sáu hội nghị chuyên đề về Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN + 3. Hội nghị ASOEN lần thứ 21 tập trung điểm lại tình hình hoạt động các nhóm công tác về môi trường như: Nhóm về môi trường biển và vùng ven bờ; nhóm về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học... Hội nghị quan chức cấp cao về môi trường ASEAN + 3 mục đích xem xét lại quá trình triển khai các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác ASEAN + 3, cụ thể là: Hợp tác ASEAN và...

Từ ngày 2 đến 7-8, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì và phối hợp với Ban Thư ký ASEAN tổ chức Hội nghị quan chức cấp cao về môi trường ASEAN năm 2010.

Tham dự có quan chức cấp cao đến từ các nước ASEAN và sáu nước đối thoại gồm: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc. Về phía Việt Nam có Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên; lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội. Trong khuôn khổ Hội nghị sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như: Hội nghị ASOEN lần thứ 21 và sáu hội nghị chuyên đề về Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN + 3. Hội nghị ASOEN lần thứ 21 tập trung điểm lại tình hình hoạt động các nhóm công tác về môi trường như: Nhóm về môi trường biển và vùng ven bờ; nhóm về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học… Hội nghị quan chức cấp cao về môi trường ASEAN + 3 mục đích xem xét lại quá trình triển khai các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác ASEAN + 3, cụ thể là: Hợp tác ASEAN và Trung Quốc; hợp tác ASEAN và Nhật Bản; hợp tác ASEAN và Hàn Quốc nhằm giải quyết các vấn đề môi trường trong khu vực, trên toàn cầu và những cam kết quốc tế mới.
Theo Nhandan