Thứ năm,  30/03/2023

Hợp tác khai thác dầu khí giữa Việt Nam, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a

Tối 2-8, tại Cu-a-la Lăm-pơ (Ma-lai-xi-a), đã diễn ra lễ công bố khai thác dòng dầu đầu tiên Mỏ D30 - Lô SK305 ngoài khơi Ma-lai-xi-a.Thành công này đánh dấu sự kiện Tổng công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP), thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, lần thứ hai có dự án đi vào giai đoạn khai thác trong tổng số 20 dự án dầu khí tại nước ngoài mà PVEP đang đầu tư. Dự án SK305 ngoài khơi Ma-lai-xi-a được triển khai trong khuôn khổ chương trình hợp tác ba bên theo Thỏa thuận hợp tác chung về thăm dò khai thác dầu khí tại ba quốc gia: Việt Nam, Ma-lai-xi-a và In-đô-nê-xi-a ký tháng 11-2000. PVEP là bên tham gia chiếm 30% trong dự án được điều hành bởi Công ty Liên doanh Điều hành PCPP có trụ sở tại Ma-lai-xi-a. Sản lượng trung bình của mỏ D30 hiện tại là 6.580 thùng dầu/ngày và 7,26 triệu bộ khối khí/ngày. Tổng sản lượng khai thác cộng dồn đến ngày 20-7-2010 là 114.500 thùng dầu và 160 triệu bộ khối...

Tối 2-8, tại Cu-a-la Lăm-pơ (Ma-lai-xi-a), đã diễn ra lễ công bố khai thác dòng dầu đầu tiên Mỏ D30 – Lô SK305 ngoài khơi Ma-lai-xi-a.

Thành công này đánh dấu sự kiện Tổng công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP), thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, lần thứ hai có dự án đi vào giai đoạn khai thác trong tổng số 20 dự án dầu khí tại nước ngoài mà PVEP đang đầu tư. Dự án SK305 ngoài khơi Ma-lai-xi-a được triển khai trong khuôn khổ chương trình hợp tác ba bên theo Thỏa thuận hợp tác chung về thăm dò khai thác dầu khí tại ba quốc gia: Việt Nam, Ma-lai-xi-a và In-đô-nê-xi-a ký tháng 11-2000. PVEP là bên tham gia chiếm 30% trong dự án được điều hành bởi Công ty Liên doanh Điều hành PCPP có trụ sở tại Ma-lai-xi-a. Sản lượng trung bình của mỏ D30 hiện tại là 6.580 thùng dầu/ngày và 7,26 triệu bộ khối khí/ngày. Tổng sản lượng khai thác cộng dồn đến ngày 20-7-2010 là 114.500 thùng dầu và 160 triệu bộ khối khí.
Theo Nhandan