Thứ bảy,  23/10/2021

NATO thiết lập cơ chế đối phó thách thức mới

Theo AFP và Tân Hoa xã, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 4-8 thông báo, tổ chức này đã thiết lập một lực lượng mới tập trung đối phó những thách thức mới đối với an ninh quốc tế, như những mối đe dọa về khủng bố, phổ biến vũ khí giết người hàng loạt, mạng thông tin, năng lượng... NATO cho rằng, những nguy cơ và thách thức phi truyền thống này đang ngày càng tăng và trở thành mối đe dọa trong bối cảnh toàn cầu hóa.Lực lượng mới này có tên "Đơn vị những thách thức an ninh mới nổi" (ESCD), bắt đầu hoạt động ngay trong tháng 8...

Theo AFP và Tân Hoa xã, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 4-8 thông báo, tổ chức này đã thiết lập một lực lượng mới tập trung đối phó những thách thức mới đối với an ninh quốc tế, như những mối đe dọa về khủng bố, phổ biến vũ khí giết người hàng loạt, mạng thông tin, năng lượng… NATO cho rằng, những nguy cơ và thách thức phi truyền thống này đang ngày càng tăng và trở thành mối đe dọa trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Lực lượng mới này có tên “Đơn vị những thách thức an ninh mới nổi” (ESCD), bắt đầu hoạt động ngay trong tháng 8 này.
Theo Nhandan