Thứ tư,  27/10/2021

Về Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN lần thứ tư

Sáng 5-8, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB và XH), tổ chức họp báo về Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN lần thứ tư (ASCC 4).Thứ trưởng LĐTB và XH Nguyễn Trọng Đàm cho biết, ASCC 4 sẽ được tổ chức ngày 16-8 tới tại TP Đà Nẵng với sự tham gia của các Bộ trưởng phụ trách Cộng đồng Văn hóa - Xã hội của các nước ASEAN. ASCC 4 tập trung đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch tổng thể ASCC, cơ chế giám sát việc thực hiện kế hoạch tổng thể; trao đổi, chia sẻ việc thực hiện các lĩnh vực ưu tiên đã được xác định trong Kế hoạch tổng thể của ASCC trong năm 2010 gồm: đối phó thách thức toàn cầu; phát triển nguồn nhân lực cho phục hồi kinh tế và phát triển; tăng cường phúc lợi xã hội và phát triển đối với phụ nữ và trẻ em ASEAN; xây dựng bản sắc văn hóa ASEAN. Hội nghị cũng xem xét việc thông qua dự thảo văn kiện các Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về các lĩnh vực...

Sáng 5-8, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTB và XH), tổ chức họp báo về Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN lần thứ tư (ASCC 4).

Thứ trưởng LĐTB và XH Nguyễn Trọng Đàm cho biết, ASCC 4 sẽ được tổ chức ngày 16-8 tới tại TP Đà Nẵng với sự tham gia của các Bộ trưởng phụ trách Cộng đồng Văn hóa – Xã hội của các nước ASEAN. ASCC 4 tập trung đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch tổng thể ASCC, cơ chế giám sát việc thực hiện kế hoạch tổng thể; trao đổi, chia sẻ việc thực hiện các lĩnh vực ưu tiên đã được xác định trong Kế hoạch tổng thể của ASCC trong năm 2010 gồm: đối phó thách thức toàn cầu; phát triển nguồn nhân lực cho phục hồi kinh tế và phát triển; tăng cường phúc lợi xã hội và phát triển đối với phụ nữ và trẻ em ASEAN; xây dựng bản sắc văn hóa ASEAN. Hội nghị cũng xem xét việc thông qua dự thảo văn kiện các Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về các lĩnh vực liên quan để đệ trình lên Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 17 phê duyệt.
Theo Nhandan