Thứ tư,  27/10/2021

Hàn Quốc cải tổ Chính phủ

Theo Roi-tơ, ngày 8-8, Tổng thống Hàn Quốc Li Miêng Pắc bổ nhiệm ông Kim Tê Hô làm Thủ tướng, thay ông Chung Un Chang từ chức cuối tháng 7 vừa qua, đồng thời thay thế 7 trong số 15 bộ trưởng là các Bộ: Giáo dục, Văn hóa, Nông nghiệp, Kinh tế tri thức, Y tế, Lao động và Bộ Các vấn đề đặc biệt.Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết, các thành viên Chính phủ mới được bổ nhiệm đều là những người ở độ tuổi 50-60, có kinh nghiệm và chuyên môn sâu, nhằm tạo ra những thay đổi trong khi vẫn duy trì được sự ổn định dựa trên sự cân bằng thế hệ. Nếu được QH Hàn Quốc phê chuẩn, ông Kim Tê Hô, 47 tuổi, cựu Tỉnh trưởng Ki-ơng-sang Nam, sẽ trở thành Thủ tướng trẻ nhất trong vòng khoảng 400 năm qua ở Hàn Quốc. Tổng thống Li Miêng Pắc hy vọng, việc cải tổ Chính phủ giúp thúc đẩy chương trình cải cách trong nửa nhiệm kỳ còn lại của ông, sẽ kết thúc vào đầu năm...

Theo Roi-tơ, ngày 8-8, Tổng thống Hàn Quốc Li Miêng Pắc bổ nhiệm ông Kim Tê Hô làm Thủ tướng, thay ông Chung Un Chang từ chức cuối tháng 7 vừa qua, đồng thời thay thế 7 trong số 15 bộ trưởng là các Bộ: Giáo dục, Văn hóa, Nông nghiệp, Kinh tế tri thức, Y tế, Lao động và Bộ Các vấn đề đặc biệt.

Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết, các thành viên Chính phủ mới được bổ nhiệm đều là những người ở độ tuổi 50-60, có kinh nghiệm và chuyên môn sâu, nhằm tạo ra những thay đổi trong khi vẫn duy trì được sự ổn định dựa trên sự cân bằng thế hệ. Nếu được QH Hàn Quốc phê chuẩn, ông Kim Tê Hô, 47 tuổi, cựu Tỉnh trưởng Ki-ơng-sang Nam, sẽ trở thành Thủ tướng trẻ nhất trong vòng khoảng 400 năm qua ở Hàn Quốc. Tổng thống Li Miêng Pắc hy vọng, việc cải tổ Chính phủ giúp thúc đẩy chương trình cải cách trong nửa nhiệm kỳ còn lại của ông, sẽ kết thúc vào đầu năm 2013.
Theo Nhandan