Thứ bảy,  23/10/2021

Tổng thống mới của Cô-lôm-bi-a cam kết hòa giải với các nước láng giềng

Theo các nguồn tin nước ngoài, lãnh đạo nhiều nước Nam Mỹ hoan nghênh và bày tỏ mong muốn chính quyền mới ở Cô-lôm-bi-a hòa giải với các nước trong khu vực, sau khi ông Hoan Ma-nu-en Xan-tốt Can-đê-rôn, trong lễ nhậm chức Tổng thống mới của Cô-lôm-bi-a ngày 7-8, đã cam kết sẽ tiến hành đối thoại trực tiếp và cởi mở với các nhà lãnh đạo Vê-nê-xu-ê-la và Ê-cu-a-đo hướng tới việc bình thường hóa quan hệ giữa Bô-gô-ta và hai quốc gia láng giềng này.Về phần mình, Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la U.Cha-vết đã tuyên bố muốn có cuộc gặp trực tiếp với Tân Tổng thống Cô-lôm-bi-a bàn về quan hệ hai nước. Ông Cha-vết nêu rõ, chính quyền Ca-ra-cát "sẵn sàng sang trang mới và hướng tới tương lai với niềm hy vọng" trong quan hệ với Cô-lôm-bi-a.Vê-nê-xu-ê-la cắt quan hệ với Cô-lôm-bi-a ngày 22-7 sau khi chính phủ của cựu Tổng thống U-bê cáo buộc Vê-nê-xu-ê-la "chứa chấp" lực lượng nổi dậy FARC ở Cô-lôm-bi-a. Ê-cu-a-đo đã cắt quan hệ ngoại giao với Cô-lôm-bi-a từ tháng 3-2008, sau khi quân đội Cô-lôm-bi-a tiến công Ê-cu-a-đo, nơi mà Cô-lôm-bi-a cho là một căn cứ quân nổi dậy ở...

Theo các nguồn tin nước ngoài, lãnh đạo nhiều nước Nam Mỹ hoan nghênh và bày tỏ mong muốn chính quyền mới ở Cô-lôm-bi-a hòa giải với các nước trong khu vực, sau khi ông Hoan Ma-nu-en Xan-tốt Can-đê-rôn, trong lễ nhậm chức Tổng thống mới của Cô-lôm-bi-a ngày 7-8, đã cam kết sẽ tiến hành đối thoại trực tiếp và cởi mở với các nhà lãnh đạo Vê-nê-xu-ê-la và Ê-cu-a-đo hướng tới việc bình thường hóa quan hệ giữa Bô-gô-ta và hai quốc gia láng giềng này.

Về phần mình, Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la U.Cha-vết đã tuyên bố muốn có cuộc gặp trực tiếp với Tân Tổng thống Cô-lôm-bi-a bàn về quan hệ hai nước. Ông Cha-vết nêu rõ, chính quyền Ca-ra-cát “sẵn sàng sang trang mới và hướng tới tương lai với niềm hy vọng” trong quan hệ với Cô-lôm-bi-a.

Vê-nê-xu-ê-la cắt quan hệ với Cô-lôm-bi-a ngày 22-7 sau khi chính phủ của cựu Tổng thống U-bê cáo buộc Vê-nê-xu-ê-la “chứa chấp” lực lượng nổi dậy FARC ở Cô-lôm-bi-a. Ê-cu-a-đo đã cắt quan hệ ngoại giao với Cô-lôm-bi-a từ tháng 3-2008, sau khi quân đội Cô-lôm-bi-a tiến công Ê-cu-a-đo, nơi mà Cô-lôm-bi-a cho là một căn cứ quân nổi dậy ở Cô-lôm-bi-a.

Về chính sách đối nội, Tổng thống mới của Cô-lôm-bi-a chủ trương đoàn kết các đảng phái chính trị, thúc đẩy đầu tư – nhất là vào các ngành khai thác tài nguyên thiên nhiên, tiến hành cải cách xã hội nhằm giảm thiểu tình trạng nghèo đói cao, tiếp tục cuộc chiến chống lại các nhóm chống chính phủ.
Theo Nhandan