Thứ sáu,  31/03/2023

Việt Nam luôn cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của quốc gia thành viên Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân

Ngày 10-8, trả lời câu hỏi phóng viên đề nghị cho biết thông tin về hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga nói:"Là thành viên Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ và tích cực đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong việc giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân, thúc đẩy sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình vì lợi ích của các quốc gia. Việt Nam đã tham gia các điều ước quốc tế quan trọng trong lĩnh vực này và luôn cam kết thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nghĩa vụ của quốc gia thành viên, được các nước, các tổ chức quốc tế đánh giá cao. Ở Việt Nam, năng lượng và công nghệ hạt nhân dân sự đã và đang được ứng dụng ở quy mô nhỏ trong các lĩnh vực y tế, nông nghiệp, nghiên cứu khoa học. Việt Nam đang bước đầu triển khai chương trình điện hạt nhân. Trong quá trình này, Việt Nam coi...

Ngày 10-8, trả lời câu hỏi phóng viên đề nghị cho biết thông tin về hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga nói:

“Là thành viên Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ và tích cực đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong việc giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân, thúc đẩy sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình vì lợi ích của các quốc gia. Việt Nam đã tham gia các điều ước quốc tế quan trọng trong lĩnh vực này và luôn cam kết thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nghĩa vụ của quốc gia thành viên, được các nước, các tổ chức quốc tế đánh giá cao. Ở Việt Nam, năng lượng và công nghệ hạt nhân dân sự đã và đang được ứng dụng ở quy mô nhỏ trong các lĩnh vực y tế, nông nghiệp, nghiên cứu khoa học. Việt Nam đang bước đầu triển khai chương trình điện hạt nhân. Trong quá trình này, Việt Nam coi trọng và sẵn sàng mở rộng hợp tác quốc tế. Cho đến nay, Việt Nam đã ký Hiệp định hợp tác hạt nhân song phương với Nga, Trung Quốc, Pháp, Ấn Độ, Hàn Quốc và Ác-hen-ti-na. Tháng 3-2010, Việt Nam đã ký với Hoa Kỳ Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân. Hiện nay hai bên đang trao đổi về việc đàm phán Hiệp định hợp tác hạt nhân dân sự (hay còn gọi là Hiệp định 123 liên quan việc chuyển giao thông tin vật liệu, thiết bị và công nghệ hạt nhân từ Hoa Kỳ cho nước khác, bảo đảm không phổ biến vũ khí hạt nhân)”.
Theo Nhandan