Thứ sáu,  31/03/2023

Vê-nê-xu-ê-la và Cô-lôm-bi-a nối lại quan hệ ngoại giao

Theo Tân Hoa xã, ngày 10-8, Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la U.Cha-vết đã đến thăm Cô-lôm-bi-a và hội đàm với tân Tổng thống Cô-lôm-bi-a M.Xan-tốt tại TP Xan-ta Mác-ta, miền đông Cô-lôm-bi-a. Sau hội đàm, hai bên đã ra tuyên bố chung khẳng định chính thức nối lại quan hệ ngoại giao và bình thường hóa thương mại giữa hai nước. Hai bên còn quyết định sẽ cùng soạn thảo một lộ trình nhằm khôi phục và tăng cường quan hệ song phương. Quan hệ ngoại giao giữa Vê-nê-xu-ê-la và Cô-lôm-bi-a bị cắt đứt ngày 22-7 vừa qua sau khi Chính phủ tiền nhiệm của Tổng thống A.U-ri-bê tuyên bố rằng 1.500 tay súng thuộc tổ chức Các lực lượng vũ trang cách mạng Cô-lôm-bi-a (FARC) và Quân đội giải phóng quốc gia (ELN) đang hoạt động bên trong lãnh thổ Vê-nê-xu-ê-la.Tân Tổng thống Cô-lôm-bi-a M.Xan-tốt cho biết, Tổng thống U.Cha-vết đã bảo đảm rằng Ca-ra-cát sẽ không cho phép các nhóm phiến quân Cô-lôm-bi-a thiết lập căn cứ bên trong lãnh thổ Vê-nê-xu-ê-la. Hai bên cam kết sẽ tiến hành đối thoại thẳng thắn và chân thành nhằm duy trì quan hệ tốt đẹp giữa hai...

Theo Tân Hoa xã, ngày 10-8, Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la U.Cha-vết đã đến thăm Cô-lôm-bi-a và hội đàm với tân Tổng thống Cô-lôm-bi-a M.Xan-tốt tại TP Xan-ta Mác-ta, miền đông Cô-lôm-bi-a.


Sau hội đàm, hai bên đã ra tuyên bố chung khẳng định chính thức nối lại quan hệ ngoại giao và bình thường hóa thương mại giữa hai nước. Hai bên còn quyết định sẽ cùng soạn thảo một lộ trình nhằm khôi phục và tăng cường quan hệ song phương. Quan hệ ngoại giao giữa Vê-nê-xu-ê-la và Cô-lôm-bi-a bị cắt đứt ngày 22-7 vừa qua sau khi Chính phủ tiền nhiệm của Tổng thống A.U-ri-bê tuyên bố rằng 1.500 tay súng thuộc tổ chức Các lực lượng vũ trang cách mạng Cô-lôm-bi-a (FARC) và Quân đội giải phóng quốc gia (ELN) đang hoạt động bên trong lãnh thổ Vê-nê-xu-ê-la.


Tân Tổng thống Cô-lôm-bi-a M.Xan-tốt cho biết, Tổng thống U.Cha-vết đã bảo đảm rằng Ca-ra-cát sẽ không cho phép các nhóm phiến quân Cô-lôm-bi-a thiết lập căn cứ bên trong lãnh thổ Vê-nê-xu-ê-la. Hai bên cam kết sẽ tiến hành đối thoại thẳng thắn và chân thành nhằm duy trì quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.


Theo Nhandan