Chủ nhật,  26/03/2023

Kêu gọi hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Oa-sinh-tơn, tổ chức phi chính phủ của Mỹ "Chiến dịch cứu trợ và trách nhiệm đối với nạn nhân chất độc da cam Việt Nam", có trụ sở tại Niu Oóc, đã kêu gọi người dân Mỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam, đóng góp và tham gia các hoạt động ủng hộ nạn nhân. Trong lời kêu gọi "Giờ là lúc hành động" nhân "Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam" 10-8, do Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam phát động nhằm quyên góp 60 tỷ đồng giúp các nạn nhân, tổ chức này kêu gọi người dân Mỹ vào địa chỉ www.vn-agentorange.org để ký ủng hộ một đạo luật mang tên "Chất độc da cam". Điều phối viên M.Rát-nơ cho biết, tổ chức này sẽ tiếp tục tham gia phong trào quốc tế đòi các công ty hóa chất Mỹ có trách nhiệm với các nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin ở Việt...

Theo phóng viên TTXVN tại Oa-sinh-tơn, tổ chức phi chính phủ của Mỹ “Chiến dịch cứu trợ và trách nhiệm đối với nạn nhân chất độc da cam Việt Nam”, có trụ sở tại Niu Oóc, đã kêu gọi người dân Mỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam, đóng góp và tham gia các hoạt động ủng hộ nạn nhân.


Trong lời kêu gọi “Giờ là lúc hành động” nhân “Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam” 10-8, do Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam phát động nhằm quyên góp 60 tỷ đồng giúp các nạn nhân, tổ chức này kêu gọi người dân Mỹ vào địa chỉ tle=”www.vn-agentorange.org”>www.vn-agentorange.org để ký ủng hộ một đạo luật mang tên “Chất độc da cam”. Điều phối viên M.Rát-nơ cho biết, tổ chức này sẽ tiếp tục tham gia phong trào quốc tế đòi các công ty hóa chất Mỹ có trách nhiệm với các nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin ở Việt Nam.


Theo Nhandan