Thứ tư,  27/10/2021

Mỹ không phản đối I-ran vận hành nhà máy điện hạt nhân đầu tiên

Theo VOA, ngày 13-8, Trưởng Cơ quan Năng lượng nguyên tử I-ran A.Xa-lê-hi cho biết, Nhà máy điện hạt nhân Bu-sơ sẽ bắt đầu phát điện vào cuối tháng này, sau khoảng một tuần đi vào vận hành từ ngày 21-8 tới.Cùng ngày, một nữ quan chức ngoại giao Mỹ cho biết, Oa-sinh-tơn không phản đối kế hoạch vận hành nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của I-ran, vì nhà máy này được dùng để cung cấp điện hạt nhân dân sự và Mỹ không coi đây là một mối đe dọa phổ biến hạt nhân. Tuyên bố nói trên phản ánh một sự thay đổi trong lập trường của Oa-sinh-tơn về nhà máy kiểu này tại I-ran. Tuy nhiên, quan chức ngoại giao Mỹ cũng nhấn mạnh không nên nhầm lẫn quan điểm này của Mỹ với những mối quan ngại cơ bản về toàn bộ tham vọng hạt nhân của...

Theo VOA, ngày 13-8, Trưởng Cơ quan Năng lượng nguyên tử I-ran A.Xa-lê-hi cho biết, Nhà máy điện hạt nhân Bu-sơ sẽ bắt đầu phát điện vào cuối tháng này, sau khoảng một tuần đi vào vận hành từ ngày 21-8 tới.

Cùng ngày, một nữ quan chức ngoại giao Mỹ cho biết, Oa-sinh-tơn không phản đối kế hoạch vận hành nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của I-ran, vì nhà máy này được dùng để cung cấp điện hạt nhân dân sự và Mỹ không coi đây là một mối đe dọa phổ biến hạt nhân. Tuyên bố nói trên phản ánh một sự thay đổi trong lập trường của Oa-sinh-tơn về nhà máy kiểu này tại I-ran. Tuy nhiên, quan chức ngoại giao Mỹ cũng nhấn mạnh không nên nhầm lẫn quan điểm này của Mỹ với những mối quan ngại cơ bản về toàn bộ tham vọng hạt nhân của I-ran.
Theo Nhandan