Thứ tư,  20/10/2021

Mỹ bác bỏ việc đưa ra thời hạn chót rút quân khỏi Áp-ga-ni-xtan

Theo AFP ngày 16-8, Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Áp-ga-ni-xtan, Tướng Đ.Pê-tra-ớt bác bỏ việc đưa ra thời hạn chót cho việc Mỹ bắt đầu rút quân khỏi Áp-ga-ni-xtan vào tháng 7-2011 và khẳng định Mỹ hoàn toàn có thể trì hoãn thời hạn rút quân.Theo ông Pê-tra-ớt, rút quân là "một quá trình", không phải "một sự kiện" và thời hạn mà Tổng thống B.Ô-ba-ma đặt ra hoàn toàn có thể được kéo dài, tùy thuộc các điều kiện thực tế. Tướng Đ. Pê-tra-ớt còn đề cập khả năng tiến hành đàm phán với lực lượng Ta-li-ban. Theo kế hoạch, 30 nghìn binh sĩ Mỹ sẽ được tăng viện cho chiến trường Áp-ga-ni-xtan trong thời gian tới để hỗ trợ truy quét các tay súng...

Theo AFP ngày 16-8, Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Áp-ga-ni-xtan, Tướng Đ.Pê-tra-ớt bác bỏ việc đưa ra thời hạn chót cho việc Mỹ bắt đầu rút quân khỏi Áp-ga-ni-xtan vào tháng 7-2011 và khẳng định Mỹ hoàn toàn có thể trì hoãn thời hạn rút quân.

Theo ông Pê-tra-ớt, rút quân là “một quá trình”, không phải “một sự kiện” và thời hạn mà Tổng thống B.Ô-ba-ma đặt ra hoàn toàn có thể được kéo dài, tùy thuộc các điều kiện thực tế. Tướng Đ. Pê-tra-ớt còn đề cập khả năng tiến hành đàm phán với lực lượng Ta-li-ban. Theo kế hoạch, 30 nghìn binh sĩ Mỹ sẽ được tăng viện cho chiến trường Áp-ga-ni-xtan trong thời gian tới để hỗ trợ truy quét các tay súng Ta-li-ban.
Theo Nhandan