Thứ tư,  20/10/2021

Về đề xuất ASEAN làm trung gian hòa giải trong giải quyết tranh chấp khu vực đền Prếch Vi-hia

Ngày 17-8-2010, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về đề xuất ASEAN đứng ra làm trung gian hòa giải trong giải quyết tranh chấp khu vực đền Prếch Vi-hia, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga nói:"Chúng tôi mong Thái-lan và Cam-pu-chia giải quyết tranh chấp tại khu vực đền Preah Vihear (Prếch Vi-hia) bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại, phù hợp với các thỏa thuận giữa hai nước và luật pháp quốc tế, tránh xung đột vũ trang và ảnh hưởng tới đoàn kết ASEAN. Với tư cách là Chủ tịch ASEAN, Việt Nam đang tích cực tham vấn với các nước ASEAN khác về đề xuất ASEAN đứng ra làm trung gian hòa giải trong giải quyết tranh chấp khu vực đền Preah Vihear"....

Ngày 17-8-2010, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về đề xuất ASEAN đứng ra làm trung gian hòa giải trong giải quyết tranh chấp khu vực đền Prếch Vi-hia, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga nói:

Chúng tôi mong Thái-lan và Cam-pu-chia giải quyết tranh chấp tại khu vực đền Preah Vihear (Prếch Vi-hia) bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại, phù hợp với các thỏa thuận giữa hai nước và luật pháp quốc tế, tránh xung đột vũ trang và ảnh hưởng tới đoàn kết ASEAN.

Với tư cách là Chủ tịch ASEAN, Việt Nam đang tích cực tham vấn với các nước ASEAN khác về đề xuất ASEAN đứng ra làm trung gian hòa giải trong giải quyết tranh chấp khu vực đền Preah Vihear“.
Theo Nhandan