Thứ tư,  20/10/2021

Căng thẳng ngoại giao giữa Ru-ma-ni và Nga

Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, một ngày sau khi Cơ quan an ninh LB Nga (FSB) bắt và trục xuất một nhà ngoại giao Ru-ma-ni bị nghi hoạt động gián điệp, tối 17-8, Bộ Ngoại giao Ru-ma-ni thông báo trục xuất một nhà ngoại giao Nga làm việc tại Sứ quán Nga ở Thủ đô Bu-ca-rét. Bộ Ngoại giao Ru-ma-ni đã thông báo cho phía Nga về quyết định trục xuất nhà ngoại giao nói trên, có hàm ngoại giao tương đương với nhà ngoại giao G.Grê-cu của Ru-ma-ni bị phía Nga cáo buộc làm gián điệp và bắt giữ ngày 16-8.Cơ quan an ninh Nga cho biết, nhà ngoại giao Grê-cu làm việc cho Cơ quan tình báo Ru-ma-ni dưới danh nghĩa Bí thư thứ nhất phụ trách chính trị của Sứ quán Ru-ma-ni tại...

Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, một ngày sau khi Cơ quan an ninh LB Nga (FSB) bắt và trục xuất một nhà ngoại giao Ru-ma-ni bị nghi hoạt động gián điệp, tối 17-8, Bộ Ngoại giao Ru-ma-ni thông báo trục xuất một nhà ngoại giao Nga làm việc tại Sứ quán Nga ở Thủ đô Bu-ca-rét. Bộ Ngoại giao Ru-ma-ni đã thông báo cho phía Nga về quyết định trục xuất nhà ngoại giao nói trên, có hàm ngoại giao tương đương với nhà ngoại giao G.Grê-cu của Ru-ma-ni bị phía Nga cáo buộc làm gián điệp và bắt giữ ngày 16-8.


Cơ quan an ninh Nga cho biết, nhà ngoại giao Grê-cu làm việc cho Cơ quan tình báo Ru-ma-ni dưới danh nghĩa Bí thư thứ nhất phụ trách chính trị của Sứ quán Ru-ma-ni tại Mát-xcơ-va.


Theo Nhandan