Thứ tư,  27/10/2021

Anh: Dư luận đánh giá tích cực về khả năng điều hành của chính phủ

Hãng tin AFP dẫn kết quả thăm dò dư luận Anh cho thấy, người dân nước này đánh giá tích cực về công việc trong 100 ngày đầu tiên điều hành đất nước của chính phủ Thủ tướng Đ.Ca-mê-rôn. 46% số người được hỏi cho rằng liên minh Dân chủ Tự do - Bảo thủ cầm quyền đã làm tốt công việc của mình.Chính phủ đã vận động được người dân ủng hộ kế hoạch cắt giảm chi tiêu công, nhằm đưa thâm hụt ngân sách hiện ở mức kỷ lục khoảng 242 tỷ USD, bằng 11% GDP, xuống dưới 3% theo quy định của châu Ấu. Chính phủ cũng tiến hành cải cách hệ thống y tế, giáo dục, phúc lợi xã hội và đưa ra thời gian biểu rút binh sĩ Anh ra khỏi Áp-ga-ni-xtan vào năm...

Hãng tin AFP dẫn kết quả thăm dò dư luận Anh cho thấy, người dân nước này đánh giá tích cực về công việc trong 100 ngày đầu tiên điều hành đất nước của chính phủ Thủ tướng Đ.Ca-mê-rôn. 46% số người được hỏi cho rằng liên minh Dân chủ Tự do – Bảo thủ cầm quyền đã làm tốt công việc của mình.


Chính phủ đã vận động được người dân ủng hộ kế hoạch cắt giảm chi tiêu công, nhằm đưa thâm hụt ngân sách hiện ở mức kỷ lục khoảng 242 tỷ USD, bằng 11% GDP, xuống dưới 3% theo quy định của châu Ấu. Chính phủ cũng tiến hành cải cách hệ thống y tế, giáo dục, phúc lợi xã hội và đưa ra thời gian biểu rút binh sĩ Anh ra khỏi Áp-ga-ni-xtan vào năm 2015.


Theo Nhandan