Thứ ba,  19/10/2021

Tòa án Cô-lôm-bi-a bác thỏa thuận cho Mỹ thuê căn cứ quân sự

Theo AP, Tòa án Hiến pháp Cô-lôm-bi-a tuyên bố, thỏa thuận cho phép Mỹ thuê ít nhất bảy căn cứ quân sự trên lãnh thổ nước này ký năm 2009 là vi hiến, yêu cầu chính phủ chuyển thỏa thuận này lên QH để được thực thi theo hiệp ước quốc tế, nghĩa là phải được QH thông qua trước.Tuy nhiên, phán quyết nói trên không ảnh hưởng quân nhân Mỹ và các nhà thầu làm việc cho các căn cứ của Cô-lôm-bi-a theo thỏa thuận đã ký. Tòa án Hiến pháp Cô-lôm-bi-a quyết định xem xét lại thỏa thuận thuê căn cứ quân sự với Mỹ, sau khi một nhóm luật sư kiện thỏa thuận này vi hiến, do không có sự thông qua trước của QH và tham vấn của Hội đồng nhà...

Theo AP, Tòa án Hiến pháp Cô-lôm-bi-a tuyên bố, thỏa thuận cho phép Mỹ thuê ít nhất bảy căn cứ quân sự trên lãnh thổ nước này ký năm 2009 là vi hiến, yêu cầu chính phủ chuyển thỏa thuận này lên QH để được thực thi theo hiệp ước quốc tế, nghĩa là phải được QH thông qua trước.


Tuy nhiên, phán quyết nói trên không ảnh hưởng quân nhân Mỹ và các nhà thầu làm việc cho các căn cứ của Cô-lôm-bi-a theo thỏa thuận đã ký. Tòa án Hiến pháp Cô-lôm-bi-a quyết định xem xét lại thỏa thuận thuê căn cứ quân sự với Mỹ, sau khi một nhóm luật sư kiện thỏa thuận này vi hiến, do không có sự thông qua trước của QH và tham vấn của Hội đồng nhà nước.


Theo Nhandan