Thứ tư,  20/10/2021

Thúc đẩy hợp tác giữa các nước Tiểu vùng sông Mê Công

Hội nghị Bộ trưởng Tiểu vùng sông Mê Công (GSM) mở rộng lần thứ 16 được tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày 19 và 20-8.Hội nghị thảo luận và thông qua các chiến lược, lộ trình và chương trình hành động mới, qua đó xác định những nhiệm vụ hợp tác trong nhiều lĩnh vực và khu vực ưu tiên của GSM. Hội nghị rà soát và tiếp tục hướng dẫn chuẩn bị khuôn khổ chiến lược dài hạn tiếp theo cho GSM, cũng như xử lý các vấn đề, vướng mắc liên quan việc phát triển các hành lang kinh tế GSM.Trong ngày đầu của Hội nghị đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao và Hội nghị các đối tác phát triển. Tại Hội nghị quan chức cấp cao, các đại biểu đã thảo luận về các kết quả đạt được của hợp tác GSM trong thời gian qua đồng thời xây dựng kế hoạch hành động về việc thuận lợi hóa giao thông và thương mại; các định hướng đối với khung chiến lược mới của GSM... Tại Hội nghị các đối tác phát triển, các đại biểu đã chia sẻ những cơ hội,...

Hội nghị Bộ trưởng Tiểu vùng sông Mê Công (GSM) mở rộng lần thứ 16 được tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày 19 và 20-8.

Hội nghị thảo luận và thông qua các chiến lược, lộ trình và chương trình hành động mới, qua đó xác định những nhiệm vụ hợp tác trong nhiều lĩnh vực và khu vực ưu tiên của GSM. Hội nghị rà soát và tiếp tục hướng dẫn chuẩn bị khuôn khổ chiến lược dài hạn tiếp theo cho GSM, cũng như xử lý các vấn đề, vướng mắc liên quan việc phát triển các hành lang kinh tế GSM.

Trong ngày đầu của Hội nghị đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao và Hội nghị các đối tác phát triển. Tại Hội nghị quan chức cấp cao, các đại biểu đã thảo luận về các kết quả đạt được của hợp tác GSM trong thời gian qua đồng thời xây dựng kế hoạch hành động về việc thuận lợi hóa giao thông và thương mại; các định hướng đối với khung chiến lược mới của GSM… Tại Hội nghị các đối tác phát triển, các đại biểu đã chia sẻ những cơ hội, thách thức, các định hướng trong tương lai của hợp tác khu vực GSM; đề xuất các ý tưởng nhằm nâng cao hiệu quả sự hỗ trợ từ các đối tác phát triển đối với chương trình GSM và bảo đảm tính liên kết và liên tục của các định hướng chiến lược mới của khu vực với các ưu tiên chiến lược dài hạn của các đối tác phát triển.
Theo Nhandan