Thứ tư,  27/10/2021

Ðơn vị chiến đấu cuối cùng của Mỹ rút khỏi I-rắc

Hãng tin AFP cho biết, ngày 18-8, lữ đoàn tác chiến cuối cùng của Mỹ đã rút khỏi I-rắc, sau bảy năm rưỡi Mỹ phát động chiến tranh lật đổ chế độ X.Hu-xê-in.Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ P.Crâu-li cho đây là thời khắc lịch sử, đánh dấu việc chấm dứt sứ mệnh quân sự của Mỹ. Tuy nhiên, Mỹ chưa kết thúc công việc tại I-rắc, các hoạt động tiếp theo chuyển từ tác chiến sang ổn định tình hình. Tổng thống B.Ô-ba-ma đã ấn định ngày 31-8 tới chấm dứt sứ mệnh chiến đấu của các lực lượng Mỹ tại I-rắc. Số binh sĩ Mỹ tại I-rắc lúc đó chỉ còn khoảng 50 nghìn người, làm nhiệm vụ hỗ trợ và huấn luyện lực lượng I-rắc. Cùng ngày, Đại sứ quán Mỹ thông báo Đại sứ mới tại I-rắc, ông Giêm Gi-phrây đã đến Bát-đa và trình thư ủy nhiệm lên Tổng thống nước chủ nhà...

Hãng tin AFP cho biết, ngày 18-8, lữ đoàn tác chiến cuối cùng của Mỹ đã rút khỏi I-rắc, sau bảy năm rưỡi Mỹ phát động chiến tranh lật đổ chế độ X.Hu-xê-in.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ P.Crâu-li cho đây là thời khắc lịch sử, đánh dấu việc chấm dứt sứ mệnh quân sự của Mỹ. Tuy nhiên, Mỹ chưa kết thúc công việc tại I-rắc, các hoạt động tiếp theo chuyển từ tác chiến sang ổn định tình hình. Tổng thống B.Ô-ba-ma đã ấn định ngày 31-8 tới chấm dứt sứ mệnh chiến đấu của các lực lượng Mỹ tại I-rắc. Số binh sĩ Mỹ tại I-rắc lúc đó chỉ còn khoảng 50 nghìn người, làm nhiệm vụ hỗ trợ và huấn luyện lực lượng I-rắc. Cùng ngày, Đại sứ quán Mỹ thông báo Đại sứ mới tại I-rắc, ông Giêm Gi-phrây đã đến Bát-đa và trình thư ủy nhiệm lên Tổng thống nước chủ nhà G.Ta-la-ba-li.
Theo Nhandan