Thứ ba,  19/10/2021

Ô-xtrây-li-a: Công đảng dẫn trước trong thăm dò dư luận trước ngày bầu cử

Theo Tân Hoa xã, ngày 19-8, Thủ tướng Ô-xtrây-li-a G.Gi-lát đã có bài phát biểu ý kiến cuối cùng trước thềm cuộc tổng tuyển cử ngày 21-8 tới, tại Câu lạc bộ Báo chí quốc gia ở Thủ đô Can-bơ-rơ.Bà Gi-lát kêu gọi cử tri bỏ phiếu ủng hộ Công đảng cầm quyền, trong bối cảnh chiến dịch tranh cử của Công đảng tập trung vào vấn đề kinh tế, đối phó cuộc khủng hoảng tài chính-kinh tế toàn cầu và biến đổi khí hậu. Thủ tướng Gi-lát và ứng cử viên đối lập T.Áp-bót đã gặp mặt cử tri tại Bri-xban, bang Quin-xlen. Đây là hoạt động cuối cùng trong chiến dịch tranh cử của các đảng phái ở Ô-xtrây-li-a. Theo kết quả các cuộc thăm dò mới nhất, Công đảng được 52% số ý kiến ủng hộ, so với 48% của Liên đảng Tự do - Quốc gia đối...

Theo Tân Hoa xã, ngày 19-8, Thủ tướng Ô-xtrây-li-a G.Gi-lát đã có bài phát biểu ý kiến cuối cùng trước thềm cuộc tổng tuyển cử ngày 21-8 tới, tại Câu lạc bộ Báo chí quốc gia ở Thủ đô Can-bơ-rơ.


Bà Gi-lát kêu gọi cử tri bỏ phiếu ủng hộ Công đảng cầm quyền, trong bối cảnh chiến dịch tranh cử của Công đảng tập trung vào vấn đề kinh tế, đối phó cuộc khủng hoảng tài chính-kinh tế toàn cầu và biến đổi khí hậu. Thủ tướng Gi-lát và ứng cử viên đối lập T.Áp-bót đã gặp mặt cử tri tại Bri-xban, bang Quin-xlen. Đây là hoạt động cuối cùng trong chiến dịch tranh cử của các đảng phái ở Ô-xtrây-li-a. Theo kết quả các cuộc thăm dò mới nhất, Công đảng được 52% số ý kiến ủng hộ, so với 48% của Liên đảng Tự do – Quốc gia đối lập.


Theo Nhandan