Thứ năm,  28/10/2021

Lộ trình hội nhập ngành lô-gi-stíc trong ASEAN

Ngày 22-8, tại TP Đà Nẵng, Bộ Công thương Việt Nam phối hợp với Viện nghiên cứu ASEAN và Đông Á, Hiệp hội các nhà chuyển phát nhanh châu Á - Thái Bình Dương và Ban Thư ký ASEAN khai mạc Hội thảo Lộ trình hội nhập ngành lô-gi-stíc trong ASEAN để thảo luận những chủ đề về lộ trình hội nhập, các dự án hỗ trợ, lô-gi-stíc trong dịch vụ hàng không, đường biển, thương mại và hải quan. Đây là chương trình trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 42 và các hội nghị liên quan diễn ra từ ngày 22 đến 28-8.Phát triển dịch vụ lô-gi-stíc trở thành mục tiêu quan trọng trong chính sách của ASEAN. Nắm bắt xu thế này, từ năm 2005, tại Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 37, các bộ trưởng kinh tế ASEAN đã quyết định chọn lô-gi-stíc là ngành ưu tiên hội nhập nhanh trong ASEAN và giao các quan chức ASEAN xây dựng lộ trình cụ thể để tự do hóa dịch vụ lô-gi-stíc trong ASEAN. Mục tiêu của lộ trình này là đẩy nhanh việc tự do hóa và thuận...

Ngày 22-8, tại TP Đà Nẵng, Bộ Công thương Việt Nam phối hợp với Viện nghiên cứu ASEAN và Đông Á, Hiệp hội các nhà chuyển phát nhanh châu Á – Thái Bình Dương và Ban Thư ký ASEAN khai mạc Hội thảo Lộ trình hội nhập ngành lô-gi-stíc trong ASEAN để thảo luận những chủ đề về lộ trình hội nhập, các dự án hỗ trợ, lô-gi-stíc trong dịch vụ hàng không, đường biển, thương mại và hải quan. Đây là chương trình trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 42 và các hội nghị liên quan diễn ra từ ngày 22 đến 28-8.

Phát triển dịch vụ lô-gi-stíc trở thành mục tiêu quan trọng trong chính sách của ASEAN. Nắm bắt xu thế này, từ năm 2005, tại Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 37, các bộ trưởng kinh tế ASEAN đã quyết định chọn lô-gi-stíc là ngành ưu tiên hội nhập nhanh trong ASEAN và giao các quan chức ASEAN xây dựng lộ trình cụ thể để tự do hóa dịch vụ lô-gi-stíc trong ASEAN. Mục tiêu của lộ trình này là đẩy nhanh việc tự do hóa và thuận lợi hóa các phân ngành lô-gi-stíc với thời hạn là năm 2013 và trong dài hạn biến ASEAN trở thành một trung tâm lô-gi-stíc trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Theo Nhandan