Chủ nhật,  24/10/2021

I-ran tiếp tục làm giàu u-ra-ni

Phát biểu ý kiến sau khi I-ran bắt đầu nạp nhiên liệu vào nhà máy điện hạt nhân Bu-sê đầu tiên của nước này, ngày 21-8, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử I-ran A.Xa-lê-hi thông báo, Tê-hê-ran sẽ tiếp tục làm giàu u-ra-ni để cung cấp nhiên liệu cho nhà máy này và cả những nhà máy điện hạt nhân khác mà I-ran đang có kế hoạch xây dựng.Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, nhà máy này không là nguy cơ phát triển vũ khí hạt nhân, nhưng vẫn yêu cầu I-ran không làm giàu u-ra-ni. Roi-tơ dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao I-xra-en lên án mạnh mẽ việc I-ran khởi động nhà máy điện hạt nhân Bu-sê, kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép để Tê-hê-ran ngừng các hoạt động làm giàu u-ra-ni. Mặc dù, theo các nhà phân tích, nhà máy điện Bu-sê không có nguy cơ đe dọa phát triển vũ khí hạt nhân, nhưng phương Tây vẫn tỏ lo ngại việc I-ran làm giàu...

Phát biểu ý kiến sau khi I-ran bắt đầu nạp nhiên liệu vào nhà máy điện hạt nhân Bu-sê đầu tiên của nước này, ngày 21-8, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử I-ran A.Xa-lê-hi thông báo, Tê-hê-ran sẽ tiếp tục làm giàu u-ra-ni để cung cấp nhiên liệu cho nhà máy này và cả những nhà máy điện hạt nhân khác mà I-ran đang có kế hoạch xây dựng.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng, nhà máy này không là nguy cơ phát triển vũ khí hạt nhân, nhưng vẫn yêu cầu I-ran không làm giàu u-ra-ni. Roi-tơ dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao I-xra-en lên án mạnh mẽ việc I-ran khởi động nhà máy điện hạt nhân Bu-sê, kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép để Tê-hê-ran ngừng các hoạt động làm giàu u-ra-ni. Mặc dù, theo các nhà phân tích, nhà máy điện Bu-sê không có nguy cơ đe dọa phát triển vũ khí hạt nhân, nhưng phương Tây vẫn tỏ lo ngại việc I-ran làm giàu u-ra-ni.
Theo Nhandan