Chủ nhật,  24/10/2021

Ô-xtrây-li-a: Các đảng đàm phán thành lập chính phủ

Theo Tân Hoa xã, ngày 22-8, Thủ tướng G.Gi-lát tiến hành đàm phán với đảng Xanh và các nghị sĩ độc lập, trong bối cảnh Công đảng của bà và liên đảng đối lập có khả năng không giành đủ đa số phiếu cần thiết để lập chính phủ.Theo bà Gi-lát, hiện chưa rõ Công đảng có giành được đa số phiếu bầu hay không, nên các ứng cử viên độc lập có thể quyết định đảng nào sẽ thành lập chính phủ. Có thông tin cho rằng, Hạ nghị sĩ đầu tiên của đảng Xanh đắc cử tại Men-bơn sẽ giúp Công đảng thành lập chính phủ. Trong khi đó, ứng cử viên độc lập T.Uyn-xơ cho biết, ông đã nhận được những cuộc điện thoại từ cả Thủ tướng Gi-lát và lãnh đạo liên đảng đối lập T.Áp-bót. Trước ngày diễn ra bầu cử, các ứng cử viên độc lập đã nhất trí trong trường hợp có "QH treo", họ sẽ sớm họp với nhau để "vạch ra chiến...

Theo Tân Hoa xã, ngày 22-8, Thủ tướng G.Gi-lát tiến hành đàm phán với đảng Xanh và các nghị sĩ độc lập, trong bối cảnh Công đảng của bà và liên đảng đối lập có khả năng không giành đủ đa số phiếu cần thiết để lập chính phủ.

Theo bà Gi-lát, hiện chưa rõ Công đảng có giành được đa số phiếu bầu hay không, nên các ứng cử viên độc lập có thể quyết định đảng nào sẽ thành lập chính phủ. Có thông tin cho rằng, Hạ nghị sĩ đầu tiên của đảng Xanh đắc cử tại Men-bơn sẽ giúp Công đảng thành lập chính phủ. Trong khi đó, ứng cử viên độc lập T.Uyn-xơ cho biết, ông đã nhận được những cuộc điện thoại từ cả Thủ tướng Gi-lát và lãnh đạo liên đảng đối lập T.Áp-bót. Trước ngày diễn ra bầu cử, các ứng cử viên độc lập đã nhất trí trong trường hợp có “QH treo”, họ sẽ sớm họp với nhau để “vạch ra chiến lược”.
Theo Nhandan