Chủ nhật,  24/10/2021

Tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam – Ca-na-đa

Sáng 23-8, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng đã tiếp thân mật Đoàn các nghị sĩ và doanh nhân Ca-na-đa do ông G.Áp-bót, Hạ nghị sĩ Đảng Bảo thủ cầm quyền, thành viên Hội đồng Cơ mật của Thủ tướng, Quốc vụ khanh Bộ Hợp tác - Phát triển quốc tế Ca-na-đa, dẫn đầu đang ở thăm Việt Nam.Chủ tịch Vũ Xuân Hồng giới thiệu với Đoàn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của nước ta thời gian qua, các hoạt động của Liên hiệp và Hội Hữu nghị Việt Nam - Ca-na-đa nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.Ông Áp-bót bày tỏ vui mừng trước quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không ngừng được củng cố và tăng cường thời gian qua, nhất là trong bối cảnh vai trò và vị thế của Việt Nam ngày càng được khẳng định trong khu vực và thế giới. Ông Áp-bót cho biết, mục đích của Đoàn trong chuyến thăm Việt Nam lần này là nhằm thúc đẩy hợp tác về giáo dục, tìm kiếm cơ hội...

Sáng 23-8, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng đã tiếp thân mật Đoàn các nghị sĩ và doanh nhân Ca-na-đa do ông G.Áp-bót, Hạ nghị sĩ Đảng Bảo thủ cầm quyền, thành viên Hội đồng Cơ mật của Thủ tướng, Quốc vụ khanh Bộ Hợp tác – Phát triển quốc tế Ca-na-đa, dẫn đầu đang ở thăm Việt Nam.

Chủ tịch Vũ Xuân Hồng giới thiệu với Đoàn về tình hình phát triển kinh tế – xã hội của nước ta thời gian qua, các hoạt động của Liên hiệp và Hội Hữu nghị Việt Nam – Ca-na-đa nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Ông Áp-bót bày tỏ vui mừng trước quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không ngừng được củng cố và tăng cường thời gian qua, nhất là trong bối cảnh vai trò và vị thế của Việt Nam ngày càng được khẳng định trong khu vực và thế giới. Ông Áp-bót cho biết, mục đích của Đoàn trong chuyến thăm Việt Nam lần này là nhằm thúc đẩy hợp tác về giáo dục, tìm kiếm cơ hội đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam cho các doanh nghiệp Ca-na-đa.
Theo Nhandan