Thứ tư,  20/10/2021

Cuộc họp vòng III Ủy ban liên hợp cắm mốc biên giới Việt Nam – Lào

Từ ngày 21 đến 23-8, tại TP Đà Nẵng diễn ra Cuộc họp vòng III Ủy ban liên hợp cắm mốc biên giới Việt Nam - Lào. Đoàn đại biểu Việt Nam do đồng chí Hồ Xuân Sơn, Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, Chủ tịch Ủy ban liên hợp cắm mốc biên giới Việt Nam - Lào làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Lào do đồng chí Bun Kợt Sẳng Sổm Sắc, Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng ban Ban Biên giới Lào - Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban liên hợp cắm mốc biên giới Lào - Việt Nam làm Trưởng đoàn. Tham dự cuộc họp có đại diện các bộ, ngành liên quan và địa phương hai nước có chung đường biên giới.Tại cuộc họp, hai bên nhất trí đánh giá cao nỗ lực của các Đội cắm mốc liên hợp không quản khó khăn, thời tiết triển khai Kế hoạch tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào: từ tháng 2 đến tháng 8-2010, hai bên đã xác định được 147 vị trí mốc, xây dựng được 170 cột mốc. Hai bên quyết tâm đến...

Từ ngày 21 đến 23-8, tại TP Đà Nẵng diễn ra Cuộc họp vòng III Ủy ban liên hợp cắm mốc biên giới Việt Nam – Lào. Đoàn đại biểu Việt Nam do đồng chí Hồ Xuân Sơn, Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, Chủ tịch Ủy ban liên hợp cắm mốc biên giới Việt Nam – Lào làm Trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu Lào do đồng chí Bun Kợt Sẳng Sổm Sắc, Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng ban Ban Biên giới Lào – Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban liên hợp cắm mốc biên giới Lào – Việt Nam làm Trưởng đoàn. Tham dự cuộc họp có đại diện các bộ, ngành liên quan và địa phương hai nước có chung đường biên giới.

Tại cuộc họp, hai bên nhất trí đánh giá cao nỗ lực của các Đội cắm mốc liên hợp không quản khó khăn, thời tiết triển khai Kế hoạch tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam – Lào: từ tháng 2 đến tháng 8-2010, hai bên đã xác định được 147 vị trí mốc, xây dựng được 170 cột mốc. Hai bên quyết tâm đến cuối năm 2010 sẽ xác định 87 mốc và xây dựng 120 mốc, hoàn thành kế hoạch đề ra. Hai bên đã nhất trí xác định, năm 2011 là năm bản lề của công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam – Lào, theo đó thỏa thuận sẽ xác định và xây dựng 258 vị trí mốc, tiến tới hoàn thành xác định vị trí mốc tại thực địa trên toàn tuyến biên giới Việt Nam – Lào trong năm 2012. Nhằm thực hiện mục tiêu đó, hai bên đã đề ra một số biện pháp đẩy nhanh tiến độ cắm mốc, trong đó có việc điều chuyển lực lượng kỹ thuật và phương tiện từ những cặp tỉnh đã hoàn thành cắm mốc sang những cặp tỉnh còn nhiều mốc chưa cắm, tổ chức phong trào thi đua, v.v. Hai Chủ tịch Ủy ban liên hợp cũng sẽ trao đổi ý kiến về việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 20 về quản lý biên giới giữa hai nước vào tháng 12-2010 tại TP Luông Pha Băng (Lào).

Cuộc họp diễn ra trong không khí hữu nghị, đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau, phản ánh mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.
Theo Nhandan