Thứ tư,  27/10/2021

Hội nghị trù bị các quan chức kinh tế cấp cao ASEAN

Sáng 23-8, tại thành phố Đà Nẵng, diễn ra Hội nghị trù bị của các quan chức kinh tế cấp cao ASEAN (SEOM), chuẩn bị cho Hội nghị cộng đồng Kinh tế ASEAN lần thứ tư (AEC-4), Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 42 (AEM-42) và các hội nghị liên quan. Trưởng SEOM Việt Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công thương) Lê Quang Lân điều hành hội nghị.Tại hội nghị, các quan chức kinh tế cấp cao ASEAN (SEOM) đã rà soát lần cuối cùng công tác chuẩn bị cho AEC-4, AEM-42 và các hội nghị liên quan sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 28-8 tại Đà Nẵng. Hội nghị SEOM đã thảo luận và thống nhất kiến nghị các bộ trưởng về dự kiến chương trình hoạt động, chương trình nghị sự và danh mục các văn kiện sẽ được thông qua tại các Hội nghị Bộ trưởng lần này. Trong số các dự thảo văn kiện dự kiến trình các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN, đáng chú có ba văn kiện là báo cáo của Chủ tọa SEOM trình lên AEM - 42, báo cáo của Chủ...

Sáng 23-8, tại thành phố Đà Nẵng, diễn ra Hội nghị trù bị của các quan chức kinh tế cấp cao ASEAN (SEOM), chuẩn bị cho Hội nghị cộng đồng Kinh tế ASEAN lần thứ tư (AEC-4), Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 42 (AEM-42) và các hội nghị liên quan. Trưởng SEOM Việt Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công thương) Lê Quang Lân điều hành hội nghị.

Tại hội nghị, các quan chức kinh tế cấp cao ASEAN (SEOM) đã rà soát lần cuối cùng công tác chuẩn bị cho AEC-4, AEM-42 và các hội nghị liên quan sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 28-8 tại Đà Nẵng. Hội nghị SEOM đã thảo luận và thống nhất kiến nghị các bộ trưởng về dự kiến chương trình hoạt động, chương trình nghị sự và danh mục các văn kiện sẽ được thông qua tại các Hội nghị Bộ trưởng lần này.

Trong số các dự thảo văn kiện dự kiến trình các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN, đáng chú có ba văn kiện là báo cáo của Chủ tọa SEOM trình lên AEM – 42, báo cáo của Chủ tọa SEOM trình lên Hội đồng Khu vực thương mại tự do ASEAN lần thứ 24 (AFTA Council) và báo cáo của Chủ tọa SEOM trình lên Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN – Hội đồng Khu vực Đầu tư ASEAN lần thứ 13 (AEM-AIA 13).

SEOM cũng thảo luận và tiếp tục hoàn thiện các văn kiện cho Hội nghị tham vấn giữa các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN và Bộ trưởng Kinh tế các nước đối tác, bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ô-xtrây-li-a, Niu Di-lân, Ấn Độ, Liên hiệp châu Âu (EU) và Nga.
Theo Nhandan