Chủ nhật,  24/10/2021

Báo Pa-xa-xôn (Lào) hoan nghênh chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết

Báo Pa-xa-xôn, Cơ quan ngôn luận của Đảng NDCM Lào, số ra ngày 24-8 đã đăng xã luận hoan nghênh chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.Bài báo nêu rõ: Nhân dân các bộ tộc Lào, nhất là nhân dân Thủ đô Viêng Chăn vô cùng vui mừng và vinh dự được đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao nước CHXHCN Việt Nam thăm chính thức nước CHDCND Lào. Chuyến thăm mang đến cho nhân dân các bộ tộc Lào tình hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt của nhân dân Việt Nam anh em. Lào và Việt Nam là hai nước láng giềng có chung lịch sử trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, luôn giúp đỡ và quan tâm lẫn nhau. Hai dân tộc Lào và Việt Nam đã chiến đấu cùng chung một chiến hào, cùng kề vai sát cánh tiến hành cuộc đấu tranh chống đế quốc xâm lược cho đến ngày giành thắng lợi hoàn toàn. Ngày nay hai nước đang ra sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mình, hội nhập khu...
Báo Pa-xa-xôn, Cơ quan ngôn luận của Đảng NDCM Lào, số ra ngày 24-8 đã đăng xã luận hoan nghênh chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.
Bài báo nêu rõ: Nhân dân các bộ tộc Lào, nhất là nhân dân Thủ đô Viêng Chăn vô cùng vui mừng và vinh dự được đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao nước CHXHCN Việt Nam thăm chính thức nước CHDCND Lào. Chuyến thăm mang đến cho nhân dân các bộ tộc Lào tình hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt của nhân dân Việt Nam anh em. Lào và Việt Nam là hai nước láng giềng có chung lịch sử trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, luôn giúp đỡ và quan tâm lẫn nhau. Hai dân tộc Lào và Việt Nam đã chiến đấu cùng chung một chiến hào, cùng kề vai sát cánh tiến hành cuộc đấu tranh chống đế quốc xâm lược cho đến ngày giành thắng lợi hoàn toàn. Ngày nay hai nước đang ra sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mình, hội nhập khu vực và quốc tế. Trải qua nhiều khó khăn, thử thách, mối quan hệ giữa hai nước giờ đây đã trở thành mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt hiếm có và sự hợp tác toàn diện. Có thể nói đây là nhân tố quyết định cho mọi thắng lợi của nhân dân hai nước Lào và Việt Nam.

Bài xã luận nhấn mạnh, chuyến thăm Lào lần này của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam mãi mãi tươi đẹp, vững bền vì lợi ích của nhân dân Lào và Việt Nam, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Theo Nhandan