Chủ nhật,  24/10/2021

Hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN (SOM)

Hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN (SOM) đã họp tại Vũng Tàu từ ngày 23 đến 24-8 dưới sự chủ trì của Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam, Phạm Quang Vinh.Tại cuộc họp, các nước đã thảo luận phương cách và biện pháp triển khai quyết định của Hội nghị AMM-43 và các Hội nghị liên quan tháng 7-2010 tại Hà Nội, cũng như chuẩn bị một bước cho các Hội nghị cấp cao ASEAN và giữa ASEAN với các bên Đối tác, trong đó với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nga, Ô-xtrây-li-a, Niu Di-lân, LHQ... sẽ được tổ chức từ ngày 28 đến 30-10 tới tại Việt Nam. Cuộc họp cũng đã bàn việc chuẩn bị về chương trình và nội dung Hội nghị không chính thức của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (IAMM) bên lề Đại hội đồng LHQ vào tháng 9 tới tại Niu Oóc.Cuộc họp đã dành nhiều thời gian trao đổi về cấu trúc hợp tác khu vực, nhất là các thể thức có liên quan việc mời Nga và Mỹ tham gia làm thành viên Cấp cao Đông Á (EAS). Các nước thống...

Hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN (SOM) đã họp tại Vũng Tàu từ ngày 23 đến 24-8 dưới sự chủ trì của Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam, Phạm Quang Vinh.

Tại cuộc họp, các nước đã thảo luận phương cách và biện pháp triển khai quyết định của Hội nghị AMM-43 và các Hội nghị liên quan tháng 7-2010 tại Hà Nội, cũng như chuẩn bị một bước cho các Hội nghị cấp cao ASEAN và giữa ASEAN với các bên Đối tác, trong đó với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nga, Ô-xtrây-li-a, Niu Di-lân, LHQ… sẽ được tổ chức từ ngày 28 đến 30-10 tới tại Việt Nam. Cuộc họp cũng đã bàn việc chuẩn bị về chương trình và nội dung Hội nghị không chính thức của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (IAMM) bên lề Đại hội đồng LHQ vào tháng 9 tới tại Niu Oóc.

Cuộc họp đã dành nhiều thời gian trao đổi về cấu trúc hợp tác khu vực, nhất là các thể thức có liên quan việc mời Nga và Mỹ tham gia làm thành viên Cấp cao Đông Á (EAS). Các nước thống nhất các cấu trúc trong khu vực cần hỗ trợ cho mục tiêu xây dựng Cộng đồng của ASEAN; bảo đảm vai trò trung tâm của Hiệp hội; tôn trọng nguyên tắc đồng thuận và các mục tiêu, nguyên tắc, ưu tiên của EAS; đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Đông Á nói chung và Đông-Nam Á nói riêng. Cuộc họp đã xem xét báo cáo của Nhóm Công tác soạn thảo Tuyên bố ASEAN về hợp tác cứu trợ người và tàu thuyền đi biển gặp nạn và đã cơ bản hoàn tất văn bản này để trình các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN thông qua. Các quan chức cấp cao ASEAN cũng thảo luận một số vấn đề liên quan các lĩnh vực ưu tiên trong Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Chính trị – An ninh ASEAN (APSC), tăng cường kết nối ASEAN, Kế hoạch hành động Hà Nội triển khai Tuyên bố Tầm nhìn Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), tiến độ hoàn tất các văn kiện pháp lý triển khai Hiến chương ASEAN.
Theo Nhandan