Thứ tư,  20/10/2021

Mỹ hối thúc I-rắc thành lập Chính phủ mới

Hãng Roi-tơ đưa tin từ Oa-sinh-tơn, ngày 23-8, Phó Tổng thống Mỹ G.Bai-đơn cho biết, đang hối thúc các nhà lãnh đạo I-rắc gạt bỏ những sự khác biệt và tiến tới thành lập một chính phủ mới. Ông hoan nghênh các nhà lãnh đạo I-rắc đang tiến hành thương lượng và ông tiếp tục thúc ép để họ đẩy nhanh tiến trình thương lượng thành lập chính phủ mới. Phó Tổng thống G.Bai-đơn thừa nhận rằng "điều này là khó khăn".Tổng thống B.Ô-ba-ma đã ấn định ngày 31-8 kết thúc sứ mệnh chiến đấu của các lực lượng Mỹ tại I-rắc, và còn khoảng 50 nghìn binh sĩ Mỹ ở lại để hỗ trợ và huấn luyện lực lượng an ninh I-rắc đến cuối năm 2010. Ngày 24-8, trong một tuyên bố, giới quân sự Mỹ cho biết, đến ngày 31-8, số binh sĩ Mỹ còn lại ở I-rắc là dưới 50 nghìn và số quân này chuyển sang "Chiến dịch bình minh mới", bắt đầu từ ngày 1-9. Tổng thống B.Ô-ba-ma sẽ có bài phát biểu về việc rút quân khỏi I-rắc vào tuần...

Hãng Roi-tơ đưa tin từ Oa-sinh-tơn, ngày 23-8, Phó Tổng thống Mỹ G.Bai-đơn cho biết, đang hối thúc các nhà lãnh đạo I-rắc gạt bỏ những sự khác biệt và tiến tới thành lập một chính phủ mới. Ông hoan nghênh các nhà lãnh đạo I-rắc đang tiến hành thương lượng và ông tiếp tục thúc ép để họ đẩy nhanh tiến trình thương lượng thành lập chính phủ mới. Phó Tổng thống G.Bai-đơn thừa nhận rằng “điều này là khó khăn”.

Tổng thống B.Ô-ba-ma đã ấn định ngày 31-8 kết thúc sứ mệnh chiến đấu của các lực lượng Mỹ tại I-rắc, và còn khoảng 50 nghìn binh sĩ Mỹ ở lại để hỗ trợ và huấn luyện lực lượng an ninh I-rắc đến cuối năm 2010. Ngày 24-8, trong một tuyên bố, giới quân sự Mỹ cho biết, đến ngày 31-8, số binh sĩ Mỹ còn lại ở I-rắc là dưới 50 nghìn và số quân này chuyển sang “Chiến dịch bình minh mới”, bắt đầu từ ngày 1-9. Tổng thống B.Ô-ba-ma sẽ có bài phát biểu về việc rút quân khỏi I-rắc vào tuần tới.
Theo Nhandan