Thứ tư,  27/10/2021

Tình cảm tốt đẹp của hai nhà trí thức Na Uy đối với Việt Nam

Nhân kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy đã tổ chức lễ nhận tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh do nghệ sĩ điêu khắc Na Uy Ô-láp Ô-rút trao tặng.Đây là bức tượng bán thân làm bằng thạch cao mầu đen, kích thước tương đương người thật và cùng khuôn mẫu với bức tượng chân dung Bác bằng đồng đã được nghệ sĩ Ô-rút triển lãm tại Hà Nội năm 2001 và hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Hen-rích Íp-xen ở Thủ đô Ô-xlô của Na Uy.Nhân dịp này, Đại sứ Tạ Văn Thông cũng đã nhận cuốn sách "Phong trào Việt Nam tại Na Uy" do Tiến sĩ Giêm Gót-bon, giảng viên Trường đại học Vestfold của Na Uy, trao tặng. Đại sứ Tạ Văn Thông trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của nghệ sĩ Ô-rút và Tiến sĩ Gót-bon dành cho nhân dân Việt...

Nhân kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy đã tổ chức lễ nhận tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh do nghệ sĩ điêu khắc Na Uy Ô-láp Ô-rút trao tặng.

Đây là bức tượng bán thân làm bằng thạch cao mầu đen, kích thước tương đương người thật và cùng khuôn mẫu với bức tượng chân dung Bác bằng đồng đã được nghệ sĩ Ô-rút triển lãm tại Hà Nội năm 2001 và hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Hen-rích Íp-xen ở Thủ đô Ô-xlô của Na Uy.

Nhân dịp này, Đại sứ Tạ Văn Thông cũng đã nhận cuốn sách “Phong trào Việt Nam tại Na Uy” do Tiến sĩ Giêm Gót-bon, giảng viên Trường đại học Vestfold của Na Uy, trao tặng. Đại sứ Tạ Văn Thông trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của nghệ sĩ Ô-rút và Tiến sĩ Gót-bon dành cho nhân dân Việt Nam.
Theo Nhandan