Thứ tư,  27/10/2021

Lực lượng Ta-li-ban tăng cường các cuộc tiến công ở miền bắc Áp-ga-ni-xtan

Theo Roi-tơ, ngày 26-8, lực lượng Ta-li-ban ở tỉnh Cun-dút, miền bắc Áp-ga-ni-xtan tiến công đồn cảnh sát tại đây, làm tám cảnh sát chết và một cảnh sát bị thương.Lực lượng Ta-li-ban thường hoạt động mạnh ở miền nam và miền đông Áp-ga-ni-xtan. Những tháng gần đây, lực lượng Ta-li-ban tăng cường các cuộc tiến công ở miền bắc Áp-ga-ni-xtan và sử dụng miền bắc làm cơ sở để mở các cuộc tiến công ở bất cứ nơi nào tại khu vực này. Đầu tháng này, một vụ đánh bom liều chết do Ta-li-ban thực hiện ở tỉnh Cun-dút, làm bảy cảnh sát...

Theo Roi-tơ, ngày 26-8, lực lượng Ta-li-ban ở tỉnh Cun-dút, miền bắc Áp-ga-ni-xtan tiến công đồn cảnh sát tại đây, làm tám cảnh sát chết và một cảnh sát bị thương.

Lực lượng Ta-li-ban thường hoạt động mạnh ở miền nam và miền đông Áp-ga-ni-xtan. Những tháng gần đây, lực lượng Ta-li-ban tăng cường các cuộc tiến công ở miền bắc Áp-ga-ni-xtan và sử dụng miền bắc làm cơ sở để mở các cuộc tiến công ở bất cứ nơi nào tại khu vực này. Đầu tháng này, một vụ đánh bom liều chết do Ta-li-ban thực hiện ở tỉnh Cun-dút, làm bảy cảnh sát chết.
Theo Nhandan