Chủ nhật,  24/10/2021

Chính phủ Y-ê-men và phiến quân ký thỏa thuận hòa bình

Hãng Roi-tơ đưa tin từ Thủ đô Xa-na (Y-ê-men): Tại Thủ đô Đô-ha (Ca-ta), các quan chức chính phủ Y-ê-men và đại diện phiến quân Hồi giáo dòng Si-ít ở miền bắc nước này, đã ký thỏa thuận hòa bình, nhằm "chấm dứt xung đột tại khu vực miền bắc kéo dài từ năm 2004 và bắt đầu đối thoại chính trị".Theo hiệp định, tất cả các phiến quân bị giam giữ trong các nhà tù sẽ được trả lại tự do, những người mất nhà ở do xung đột được phép trở về nhà, và người dân tỉnh Xa-đa, nơi được coi là thành trì của phiến quân sẽ được cung cấp lương thực, thuốc men. Thỏa thuận này cũng quy định thời gian biểu cho việc thực thi các thỏa thuận ngừng bắn trước đó, trong đó có thỏa thuận ngừng bắn ký ngày 11-2-2010, hiệp định hòa bình Đô-ha ký năm 2008 và hiệp định ngừng bắn Đô-ha mới nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở miền bắc Y-ê-men.* Ngày 28-8, các tay súng Y-ê-men đã tiến công một doanh trại quân đội ở thị trấn Gai-a thuộc tỉnh A-bi-an, miền nam Y-ê-men, làm tám binh sĩ...

Hãng Roi-tơ đưa tin từ Thủ đô Xa-na (Y-ê-men): Tại Thủ đô Đô-ha (Ca-ta), các quan chức chính phủ Y-ê-men và đại diện phiến quân Hồi giáo dòng Si-ít ở miền bắc nước này, đã ký thỏa thuận hòa bình, nhằm “chấm dứt xung đột tại khu vực miền bắc kéo dài từ năm 2004 và bắt đầu đối thoại chính trị”.

Theo hiệp định, tất cả các phiến quân bị giam giữ trong các nhà tù sẽ được trả lại tự do, những người mất nhà ở do xung đột được phép trở về nhà, và người dân tỉnh Xa-đa, nơi được coi là thành trì của phiến quân sẽ được cung cấp lương thực, thuốc men. Thỏa thuận này cũng quy định thời gian biểu cho việc thực thi các thỏa thuận ngừng bắn trước đó, trong đó có thỏa thuận ngừng bắn ký ngày 11-2-2010, hiệp định hòa bình Đô-ha ký năm 2008 và hiệp định ngừng bắn Đô-ha mới nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở miền bắc Y-ê-men.

* Ngày 28-8, các tay súng Y-ê-men đã tiến công một doanh trại quân đội ở thị trấn Gai-a thuộc tỉnh A-bi-an, miền nam Y-ê-men, làm tám binh sĩ chính phủ và một dân thường chết. Khu vực miền nam Y-ê-men, nhất là tỉnh A-bi-an, có khả năng trở thành căn cứ để mạng lưới An Kê-đa tập hợp lực lượng cho chi nhánh An Kê-đa trên bán đảo A-rập (AQAP).
Theo Nhandan