Thứ tư,  20/10/2021

Bổ sung Phi-li-pin vào danh sách nước được hưởng thuế AJCEP

Bộ Tài chính vừa chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố bổ sung Phi-li-pin vào danh sách nước được thuế AJCEP (Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2008-2012).Theo thông báo của Bộ Công thương, Phi-li-pin đã hoàn thành các thủ tục pháp lý để thực hiện Hiệp định hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản và đã áp dụng cho Việt Nam hưởng thuế suất AJCEP. Bộ Tài chính bổ sung tên Cộng hòa Phi-li-pin vào danh sách các nước được áp dụng thuế suất AJCEP theo quy định tại Điều 2 Thông tư 83/2009/TT-BTC ngày 28-4-2009 ban hành biểu thuế trên. Thời điểm áp dụng thuế AJCEP cho hàng hóa nhập khẩu từ Phi-li-pin vào Việt Nam từ ngày 1-9 nếu đủ điều kiện quy định tại Thông tư...

Bộ Tài chính vừa chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố bổ sung Phi-li-pin vào danh sách nước được thuế AJCEP (Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản giai đoạn 2008-2012).

Theo thông báo của Bộ Công thương, Phi-li-pin đã hoàn thành các thủ tục pháp lý để thực hiện Hiệp định hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản và đã áp dụng cho Việt Nam hưởng thuế suất AJCEP. Bộ Tài chính bổ sung tên Cộng hòa Phi-li-pin vào danh sách các nước được áp dụng thuế suất AJCEP theo quy định tại Điều 2 Thông tư 83/2009/TT-BTC ngày 28-4-2009 ban hành biểu thuế trên. Thời điểm áp dụng thuế AJCEP cho hàng hóa nhập khẩu từ Phi-li-pin vào Việt Nam từ ngày 1-9 nếu đủ điều kiện quy định tại Thông tư trên.
Theo Nhandan