Thứ tư,  27/10/2021

Ðộng đất ở I-ran làm hơn 40 người chết và bị thương

Theo Đài tiếng nói Nhà nước I-ran ngày 28-8, đêm 27-8 xảy ra trận động đất mạnh 5,9 độ rích-te ở tỉnh Xem-nan, miền bắc I-ran, làm ba người chết, 40 người khác bị thương và phá hủy 15 làng tại tỉnh này.Trận động đất này cũng ảnh hưởng đến một số làng ở phía nam Dam-gan và khu vực phía đông Tê-hê-ran cũng cảm thấy đất rung chuyển.* Ngày 27-8, các quan chức Ni-ca-ra-goa cho biết, lũ lụt gây lở đất ở nước này trong mùa mưa bắt đầu từ ngày 15-5 đã phá hủy khoảng 500 ngôi nhà, làm ít nhất 34 người chết, hơn 870 gia đình phải sơ tán và ảnh hưởng đến cuộc sống của 84 nghìn...

Theo Đài tiếng nói Nhà nước I-ran ngày 28-8, đêm 27-8 xảy ra trận động đất mạnh 5,9 độ rích-te ở tỉnh Xem-nan, miền bắc I-ran, làm ba người chết, 40 người khác bị thương và phá hủy 15 làng tại tỉnh này.

Trận động đất này cũng ảnh hưởng đến một số làng ở phía nam Dam-gan và khu vực phía đông Tê-hê-ran cũng cảm thấy đất rung chuyển.

* Ngày 27-8, các quan chức Ni-ca-ra-goa cho biết, lũ lụt gây lở đất ở nước này trong mùa mưa bắt đầu từ ngày 15-5 đã phá hủy khoảng 500 ngôi nhà, làm ít nhất 34 người chết, hơn 870 gia đình phải sơ tán và ảnh hưởng đến cuộc sống của 84 nghìn người.
Theo Nhandan