Thứ tư,  27/10/2021

Ðảng cầm quyền ở Thái-lan giành thắng lợi trong bầu cử địa phương ở Băng-cốc

Hãng truyền thông Thái-lan (MCOT) ngày 30-8 cho biết, đảng Dân chủ (DP) cầm quyền ở Thái-lan đã củng cố vị thế chính đảng được nhiều cử tri ủng hộ nhất tại các cuộc bầu cử Hội đồng thành phố và Hội đồng quận ở Thủ đô Băng-cốc ngày 29-8. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy, DP giành được 45/60 ghế trong Hội đồng thành phố, đảng Vì nước Thái đối lập được 14 ghế. DP có khả năng giành được 210/256 ghế đại biểu Hội đồng quận, đảng Vì nước Thái 39 ghế. Trong khi đó, đảng Nền chính trị mới (tiền thân là Liên minh nhân dân vì dân chủ - PAD) không giành được ghế nào tại cả Hội đồng thành phố và Hội đồng quận. Dư luận Thái-lan cho rằng, kết quả các cuộc bầu cử tại Băng-cốc cho thấy mức độ tín nhiệm của người dân đối với các đảng, sau các vụ bạo lực hồi tháng 4 và 5 vừa...

Hãng truyền thông Thái-lan (MCOT) ngày 30-8 cho biết, đảng Dân chủ (DP) cầm quyền ở Thái-lan đã củng cố vị thế chính đảng được nhiều cử tri ủng hộ nhất tại các cuộc bầu cử Hội đồng thành phố và Hội đồng quận ở Thủ đô Băng-cốc ngày 29-8.

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy, DP giành được 45/60 ghế trong Hội đồng thành phố, đảng Vì nước Thái đối lập được 14 ghế. DP có khả năng giành được 210/256 ghế đại biểu Hội đồng quận, đảng Vì nước Thái 39 ghế. Trong khi đó, đảng Nền chính trị mới (tiền thân là Liên minh nhân dân vì dân chủ – PAD) không giành được ghế nào tại cả Hội đồng thành phố và Hội đồng quận. Dư luận Thái-lan cho rằng, kết quả các cuộc bầu cử tại Băng-cốc cho thấy mức độ tín nhiệm của người dân đối với các đảng, sau các vụ bạo lực hồi tháng 4 và 5 vừa qua.
Theo Nhandan