Thứ ba,  19/10/2021

Hàn Quốc bổ nhiệm bảy thành viên chính phủ mới

Đài KBS dẫn nguồn tin Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết, ngày 30-8, Tổng thống Li Miêng Pắc đã chính thức bổ nhiệm bảy thành viên chính phủ mới, trong đó có Bộ trưởng các bộ: Lao động và Tuyển dụng; Y tế và phúc lợi; Nông lâm thủy sản và lương thực; Giáo dục, khoa học và công nghệ, Giám đốc Cơ quan cảnh sát quốc gia và Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quốc gia.Trước đó, hai ứng cử viên Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ trưởng Kinh tế và Tri thức đã xin rút khỏi chức vụ đề cử nhằm chấm dứt những tranh cãi trong nội bộ.Phủ Tổng thống khẳng định, các quan chức mới được bổ nhiệm sẽ đóng vai trò lớn trong việc xây dựng một xã hội công bằng tại Hàn Quốc. Trong khi đó, đảng Liên minh dân chủ đối lập tiếp tục kêu gọi Chính phủ bảo đảm thiết lập một xã hội công bằng theo đề xuất của Tổng thống Li Miêng...

Đài KBS dẫn nguồn tin Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết, ngày 30-8, Tổng thống Li Miêng Pắc đã chính thức bổ nhiệm bảy thành viên chính phủ mới, trong đó có Bộ trưởng các bộ: Lao động và Tuyển dụng; Y tế và phúc lợi; Nông lâm thủy sản và lương thực; Giáo dục, khoa học và công nghệ, Giám đốc Cơ quan cảnh sát quốc gia và Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quốc gia.

Trước đó, hai ứng cử viên Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ trưởng Kinh tế và Tri thức đã xin rút khỏi chức vụ đề cử nhằm chấm dứt những tranh cãi trong nội bộ.

Phủ Tổng thống khẳng định, các quan chức mới được bổ nhiệm sẽ đóng vai trò lớn trong việc xây dựng một xã hội công bằng tại Hàn Quốc. Trong khi đó, đảng Liên minh dân chủ đối lập tiếp tục kêu gọi Chính phủ bảo đảm thiết lập một xã hội công bằng theo đề xuất của Tổng thống Li Miêng Pắc.
Theo Nhandan