Thứ ba,  19/10/2021

EU đạt thỏa thuận về cơ chế giám sát tài chính mới

Theo AFP, ngày 2-9, các nhà đàm phán của các nước thành viên Liên hiệp châu Ấu (EU), Ủy ban châu Ấu (EC) và Nghị viện châu Ấu (EP) đã đạt thỏa thuận về việc thiết lập một cấu trúc giám sát tài chính mới của EU.Theo thỏa thuận, EU sẽ thành lập ba cơ quan giám sát tài chính mới vào đầu năm 2011, nhằm giám sát hoạt động của các ngân hàng, công ty bảo hiểm và những giao dịch trên thị trường. Ba cơ quan này đóng vai trò trọng tài và có tiếng nói quyết định trong trường hợp xảy ra tranh chấp giữa các nước EU. Một cơ quan đánh giá rủi ro của châu Ấu cũng sẽ được thiết lập, có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Trung ương châu Ấu (ECB) để phát hiện những rủi ro đối với hệ thống tài chính và nền kinh tế EU. Thỏa thuận trên cần được các Bộ trưởng Tài chính EU thông qua và EP phê chuẩn mới chính thức có hiệu...

Theo AFP, ngày 2-9, các nhà đàm phán của các nước thành viên Liên hiệp châu Ấu (EU), Ủy ban châu Ấu (EC) và Nghị viện châu Ấu (EP) đã đạt thỏa thuận về việc thiết lập một cấu trúc giám sát tài chính mới của EU.


Theo thỏa thuận, EU sẽ thành lập ba cơ quan giám sát tài chính mới vào đầu năm 2011, nhằm giám sát hoạt động của các ngân hàng, công ty bảo hiểm và những giao dịch trên thị trường. Ba cơ quan này đóng vai trò trọng tài và có tiếng nói quyết định trong trường hợp xảy ra tranh chấp giữa các nước EU. Một cơ quan đánh giá rủi ro của châu Ấu cũng sẽ được thiết lập, có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Trung ương châu Ấu (ECB) để phát hiện những rủi ro đối với hệ thống tài chính và nền kinh tế EU. Thỏa thuận trên cần được các Bộ trưởng Tài chính EU thông qua và EP phê chuẩn mới chính thức có hiệu lực.


Theo Nhandan