Thứ tư,  20/10/2021

Công đảng Ô-xtrây-li-a nhất trí đề xuất cải cách QH

Theo Tân Hoa xã, ngày 5-9, Công đảng của Thủ tướng Ô-xtrây-li-a G.Gi-lát đã nhất trí với đề xuất cải cách QH do nghị sĩ độc lập R.Ô-kê-sót đưa ra. Theo đó, nếu Chủ tịch Hạ viện được bầu là người của một trong hai chính đảng lớn nhất, thì Phó Chủ tịch Hạ viện phải được chọn từ đảng còn lại; và hai nghị sĩ này sẽ không được tham gia các cuộc họp nội bộ của đảng.Quyết định đồng ý đề xuất cải cách QH nói trên được Công đảng đưa ra trong nỗ lực giành được sự ủng hộ của các nghị sĩ độc lập, để đủ đa số đứng ra lập chính phủ. Hạ nghị sĩ R.Ô-kê-sót cho biết, liên đảng Tự do - Dân tộc của nhà lãnh đạo đối lập T.Áp-bót cũng nhất trí với đề xuất này. Ông Ô-kê-sót cho biết, sẽ đưa ra quyết định ủng hộ phe nào, sau khi văn bản dự thảo cải cách nói trên được chính thức ký...

Theo Tân Hoa xã, ngày 5-9, Công đảng của Thủ tướng Ô-xtrây-li-a G.Gi-lát đã nhất trí với đề xuất cải cách QH do nghị sĩ độc lập R.Ô-kê-sót đưa ra. Theo đó, nếu Chủ tịch Hạ viện được bầu là người của một trong hai chính đảng lớn nhất, thì Phó Chủ tịch Hạ viện phải được chọn từ đảng còn lại; và hai nghị sĩ này sẽ không được tham gia các cuộc họp nội bộ của đảng.

Quyết định đồng ý đề xuất cải cách QH nói trên được Công đảng đưa ra trong nỗ lực giành được sự ủng hộ của các nghị sĩ độc lập, để đủ đa số đứng ra lập chính phủ. Hạ nghị sĩ R.Ô-kê-sót cho biết, liên đảng Tự do – Dân tộc của nhà lãnh đạo đối lập T.Áp-bót cũng nhất trí với đề xuất này. Ông Ô-kê-sót cho biết, sẽ đưa ra quyết định ủng hộ phe nào, sau khi văn bản dự thảo cải cách nói trên được chính thức ký kết.
Theo Nhandan