Thứ tư,  27/10/2021

Ta-li-ban đe dọa phá hoại cuộc bầu cử Quốc hội ở Áp-ga-ni-xtan

Theo các nguồn tin nước ngoài, ngày 5-9, lực lượng Ta-li-ban công khai đe dọa phá hoại cuộc bầu cử Quốc hội ở Áp-ga-ni-xtan vào ngày 18-9 tới và kêu gọi người dân Áp-ga-ni-xtan tẩy chay bỏ phiếu.Tuyên bố của Ta-li-ban đưa ra ngay sau khi Tổng thống Áp-ga-ni-xtan H.Ca-dai thông báo thành lập Hội đồng hòa bình để đàm phán với Ta-li-ban nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần chín năm qua tại nước Nam Á này.Hãng Roi-tơ cho biết, người phát ngôn Ta-li-ban Da-bi-hu-la Mu-gia-hít đã gọi điện thoại cho Roi-tơ nói rằng, cuộc bầu cử Quốc hội là một tiến trình của nước ngoài nhằm kéo dài sự chiếm đóng ở Áp-ga-ni-xtan và Ta-li-ban sẽ làm mọi việc để ngăn chặn tiến trình này. Mục tiêu đầu tiên của Ta-li-ban là các lực lượng nước ngoài và tiếp theo là lực lượng...
Theo các nguồn tin nước ngoài, ngày 5-9, lực lượng Ta-li-ban công khai đe dọa phá hoại cuộc bầu cử Quốc hội ở Áp-ga-ni-xtan vào ngày 18-9 tới và kêu gọi người dân Áp-ga-ni-xtan tẩy chay bỏ phiếu.
Tuyên bố của Ta-li-ban đưa ra ngay sau khi Tổng thống Áp-ga-ni-xtan H.Ca-dai thông báo thành lập Hội đồng hòa bình để đàm phán với Ta-li-ban nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần chín năm qua tại nước Nam Á này.

Hãng Roi-tơ cho biết, người phát ngôn Ta-li-ban Da-bi-hu-la Mu-gia-hít đã gọi điện thoại cho Roi-tơ nói rằng, cuộc bầu cử Quốc hội là một tiến trình của nước ngoài nhằm kéo dài sự chiếm đóng ở Áp-ga-ni-xtan và Ta-li-ban sẽ làm mọi việc để ngăn chặn tiến trình này. Mục tiêu đầu tiên của Ta-li-ban là các lực lượng nước ngoài và tiếp theo là lực lượng Áp-ga-ni-xtan.

Theo Nhandan