Thứ tư,  20/10/2021

Diễn đàn Á-Âu về ứng phó biến đổi khí hậu

Ngày 6-9, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức Diễn đàn Á - Âu (ASEM) về ứng phó biến đổi khí hậu. Hơn 150 đại biểu, trong đó có khoảng 70 đại biểu quốc tế đến từ 45 quốc gia, vùng lãnh thổ là thành viên ASEM và một số tổ chức quốc tế.Diễn đàn nhằm tăng cường hợp tác Á - Âu về biến đổi khí hậu thông qua quan hệ đối tác, mạng lưới hiện có, đồng thời trao đổi quan điểm và chia sẻ thông tin, những kết quả đạt được về thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu. Các đại biểu tham dự diễn đàn sẽ tập trung thảo luận về ba chủ đề chính: Tác động của biến đổi khí hậu; tính dễ tổn thương và thích ứng; cơ hội và thách thức đối với nền kinh tế các-bon thấp; hiệu quả năng lượng và tiết kiệm năng lượng; hợp tác ASEM trong các nỗ lực toàn cầu. Trong phiên thảo luận thứ nhất "Tác động của biến đổi khí hậu: Tính dễ tổn thương và thích ứng", các đại biểu đã trao đổi...

Ngày 6-9, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức Diễn đàn Á – Âu (ASEM) về ứng phó biến đổi khí hậu. Hơn 150 đại biểu, trong đó có khoảng 70 đại biểu quốc tế đến từ 45 quốc gia, vùng lãnh thổ là thành viên ASEM và một số tổ chức quốc tế.

Diễn đàn nhằm tăng cường hợp tác Á – Âu về biến đổi khí hậu thông qua quan hệ đối tác, mạng lưới hiện có, đồng thời trao đổi quan điểm và chia sẻ thông tin, những kết quả đạt được về thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu. Các đại biểu tham dự diễn đàn sẽ tập trung thảo luận về ba chủ đề chính: Tác động của biến đổi khí hậu; tính dễ tổn thương và thích ứng; cơ hội và thách thức đối với nền kinh tế các-bon thấp; hiệu quả năng lượng và tiết kiệm năng lượng; hợp tác ASEM trong các nỗ lực toàn cầu. Trong phiên thảo luận thứ nhất “Tác động của biến đổi khí hậu: Tính dễ tổn thương và thích ứng”, các đại biểu đã trao đổi về tác động của biến đổi khí hậu đối với các ngành, lĩnh vực, các vùng và các biện pháp thích ứng. Vấn đề tài chính biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực, cải cách chính sách… được đưa ra như những giải pháp cốt yếu để ứng phó. Các giải pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo, tăng trưởng xanh, tài chính các-bon, CDM, nhiên liệu sinh học… là những tiêu điểm của phiên họp về nền kinh tế các-bon thấp. Đặc biệt, tại diễn đàn, nước chủ nhà Việt Nam đã đề xuất các sáng kiến mới nhằm thảo luận, thực thi kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu trong khuôn khổ ASEM.

Diễn đàn là cơ hội để đại biểu các nước trong ASEM thảo luận, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về việc xây dựng, thực hiện hiệu quả các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu và phương án giảm phát thải khí nhà kính nhằm tiến tới xây dựng một ASEM xanh, phát triển toàn diện trong nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu trong thời gian tới.
Theo Nhandan