Thứ tư,  20/10/2021

Hợp tác Mặt trận Việt Nam – Lào

Ngày 6-9, tại Hà Nội, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức lớp tập huấn cho Đoàn cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước.Đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và đồng chí Bua Von On Chăn Hom, Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước dự.Trong thời gian 15 ngày dự tập huấn, Đoàn cán bộ Mặt trận Lào được giới thiệu các chuyên đề về Tư tưởng Hồ Chí Minh; về đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận dân tộc thống nhất; những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của MTTQ; mối quan hệ phối hợp giữa MTTQ Việt Nam với Đảng, Nhà nước và các tổ chức thành viên; Công tác Mặt trận tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân; về công tác dân tộc, tôn giáo; công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà...

Ngày 6-9, tại Hà Nội, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức lớp tập huấn cho Đoàn cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và đồng chí Bua Von On Chăn Hom, Phó Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước dự.

Trong thời gian 15 ngày dự tập huấn, Đoàn cán bộ Mặt trận Lào được giới thiệu các chuyên đề về Tư tưởng Hồ Chí Minh; về đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận dân tộc thống nhất; những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của MTTQ; mối quan hệ phối hợp giữa MTTQ Việt Nam với Đảng, Nhà nước và các tổ chức thành viên; Công tác Mặt trận tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân; về công tác dân tộc, tôn giáo; công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước.
Theo Nhandan