Thứ tư,  20/10/2021

Phe đối lập ở Thái-lan ngừng kế hoạch đàm phán với Chính phủ

Tại cuộc họp báo ở Băng-cốc ngày 6-9, thủ lĩnh đảng Puea Thai (Vì nước Thái) đối lập, ông Dông-dút Vi-chai-dít tuyên bố, đảng này ngừng kế hoạch tham gia hòa giải với Chính phủ Thái-lan chừng nào Chính phủ thúc đẩy hòa giải dân tộc một cách thành thật. Ông bác bỏ bình luận của Phó Thủ tướng Xu-thép Thau-xu-ban, ngày 6-9, nói rằng, Puea Thai hỗ trợ các hành động bạo lực của những người biểu tình "áo đỏ".Trước đó, ngày 2-9, đảng Puea Thai đã đề xuất kế hoạch hòa giải năm điểm, kêu gọi tất cả các bên tiến hành đàm phán nhằm tìm cách chấm dứt xung đột chính trị và tiến tới hòa giải một cách hòa bình. Cùng ngày, một nghị sĩ của Puea Thai, đồng thời là một thủ lĩnh của phong trào "áo đỏ", ông Gia-tu-pon Prôm-pan cũng tuyên bố, phe "áo đỏ" không cản trở kế hoạch hòa giải, nhưng Chính phủ phải chịu trách nhiệm đối với 91 người đã chết và gần hai nghìn người bị thương trong các cuộc biểu tình của phe "áo đỏ" trước khi xem xét kế hoạch hòa giải của đảng này.Ngày 6-9,...

Tại cuộc họp báo ở Băng-cốc ngày 6-9, thủ lĩnh đảng Puea Thai (Vì nước Thái) đối lập, ông Dông-dút Vi-chai-dít tuyên bố, đảng này ngừng kế hoạch tham gia hòa giải với Chính phủ Thái-lan chừng nào Chính phủ thúc đẩy hòa giải dân tộc một cách thành thật. Ông bác bỏ bình luận của Phó Thủ tướng Xu-thép Thau-xu-ban, ngày 6-9, nói rằng, Puea Thai hỗ trợ các hành động bạo lực của những người biểu tình “áo đỏ”.

Trước đó, ngày 2-9, đảng Puea Thai đã đề xuất kế hoạch hòa giải năm điểm, kêu gọi tất cả các bên tiến hành đàm phán nhằm tìm cách chấm dứt xung đột chính trị và tiến tới hòa giải một cách hòa bình. Cùng ngày, một nghị sĩ của Puea Thai, đồng thời là một thủ lĩnh của phong trào “áo đỏ”, ông Gia-tu-pon Prôm-pan cũng tuyên bố, phe “áo đỏ” không cản trở kế hoạch hòa giải, nhưng Chính phủ phải chịu trách nhiệm đối với 91 người đã chết và gần hai nghìn người bị thương trong các cuộc biểu tình của phe “áo đỏ” trước khi xem xét kế hoạch hòa giải của đảng này.

Ngày 6-9, Thủ tướng A-bi-xít cho biết, ông sẵn sàng đàm phán hòa bình với đảng Puea Thai đối lập. Theo ông, kế hoạch hòa giải do đảng Puea Thai đề xuất là hướng đi đúng và điều quan trọng là kế hoạch đó cần nhận được sự ủng hộ của tất cả các bên và các bên không nêu ra những vấn đề liên quan lợi ích cá nhân.
Theo Nhandan