Thứ năm,  28/10/2021

Công đảng Ô-xtrây-li-a giành quyền lập chính phủ

Theo Roi-tơ ngày 7-9, Thủ tướng Ô-xtrây-li-a G. Gi-lát cho biết, sẽ đứng ra thành lập một chính phủ thiểu số ổn định sau khi Công đảng giành thêm sự ủng hộ của hai nghị sĩ độc lập là T. Uyn-xơ và Rốp Ốc-sót, chấm dứt bế tắc chính trị kéo dài gần hai tuần qua ở nước này.Việc hai nghị sĩ độc lập trên tuyên bố trao lá phiếu rất quan trọng vào tay Công đảng đồng nghĩa với việc đảng này đã hội đủ 76 ghế cần thiết để chiếm đa số trong QH 150 ghế và tiếp tục lãnh đạo đất nước thêm một nhiệm kỳ ba năm nữa.QH Ô-xtrây-li-a khóa mới sẽ phải trải qua một cuộc rà soát lớn theo tinh thần thỏa thuận đã đạt được giữa hai đảng với các nghị sĩ độc lập. Theo đó, Chủ tịch Hạ viện sẽ mang tính độc lập hơn và các Ủy ban của Hạ viện cũng sẽ được trao thêm những thẩm quyền...

Theo Roi-tơ ngày 7-9, Thủ tướng Ô-xtrây-li-a G. Gi-lát cho biết, sẽ đứng ra thành lập một chính phủ thiểu số ổn định sau khi Công đảng giành thêm sự ủng hộ của hai nghị sĩ độc lập là T. Uyn-xơ và Rốp Ốc-sót, chấm dứt bế tắc chính trị kéo dài gần hai tuần qua ở nước này.

Việc hai nghị sĩ độc lập trên tuyên bố trao lá phiếu rất quan trọng vào tay Công đảng đồng nghĩa với việc đảng này đã hội đủ 76 ghế cần thiết để chiếm đa số trong QH 150 ghế và tiếp tục lãnh đạo đất nước thêm một nhiệm kỳ ba năm nữa.

QH Ô-xtrây-li-a khóa mới sẽ phải trải qua một cuộc rà soát lớn theo tinh thần thỏa thuận đã đạt được giữa hai đảng với các nghị sĩ độc lập. Theo đó, Chủ tịch Hạ viện sẽ mang tính độc lập hơn và các Ủy ban của Hạ viện cũng sẽ được trao thêm những thẩm quyền mới.
Theo Nhandan